Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Triệu chứng

Khi bạn cố gắng thiết lập phương tiện trong Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2016, thiết lập có thể không thành công và tất cả phương tiện chẩn đoán thông tin bị thiếu khi bạn kiểm tra tiêu đề ms khách chẩn đoán trong thông báo giao thức khởi tạo phiên họp (SIP) chào trong Nhật ký máy khách.

Sự cố này xảy ra khi bạn thực hiện một PC đến PC gọi Skype dành cho doanh nghiệp 2016 từ mạng bên ngoài.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt 8 tháng năm 2015 (KB3114372) Cập Nhật bảo mật cho Skype dành cho doanh nghiệp 2016.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×