Triệu chứng

Xem xét kịch bản sau đây trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2019 hoặc Exchange Server 2016:

  • Bạn có nhiều tên miền (tên miền phụ huynh và trẻ em) trong một nhóm Active Directory. Exchange server được cài đặt trong một trong các miền. Người dùng riêng nằm trong một miền Anh miền khi cài đặt Exchange server.

  • Bạn thấy trong lệnh Get-ADServerSettingsRecipientViewRoot tham số được đặt thành miền mà máy chủ Exchange được cài đặt mặc định. Điều này có nghĩa là khi bạn chạy lệnh Get-Mailbox, nó sẽ trở lại hộp thư trong miền đó.

  • Bạn thay đổi phạm vi nhận anh miền bằng cách sử dụng tham số RecipientViewRoot .

  • Bạn chạy lệnh Get-Mailbox và muốn xem các hộp thư trong miền Anh.

Bất ngờ, bạn thấy hộp vẫn từ máy chủ Exchange ở đâu đã cài đặt.

Chú ý Đó là một sự cố tương tự cài đặt phạm vi người nhận không làm việc cho anh miền trong Exchange Server 2016 đã được vá trong 8 bản Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2016.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt một bản Cập Nhật sau:Cho Exchange Server 2019, cài đặt tích lũy Cập Nhật 1 cho Exchange Server 2019 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ saucho Exchange Server 2019.

Cho Exchange Server 2016, cài đặt 12 Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2016 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2016.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữMicrosoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×