Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn chạy ứng dụng có bộ kiểm tra chính tả trong Windows 8 hoặc Windows Server 2012.

  • Bạn nhập một từ sai chính tả vào trường văn bản, các ứng dụng.

  • Bạn chọn những từ sai chính tả và bạn muốn bỏ qua các lỗi chính tả.

Trong trường hợp này, các ứng dụng bất ngờ thoát sau khi bạn bỏ qua lỗi chính tả nhiều.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật 2862768. Để biết thêm thông tin về cách tải gói cập nhật rollup này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2862768 Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012 bản Cập Nhật: tháng 8 năm 2013

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×