Triệu chứng

Giả sử rằng bạn muốn nâng cấp máy tính dựa trên Windows RT, dựa trên Windows 8 hoặc Windows Server 2012 dựa trên Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2. Trong trường hợp này, thuật sĩ cài đặt ra dễ (OOBE) không được hoàn thành, và Windows không được nâng cấp.

Chú ý thuật sĩ OOBE có thể không thành công vì lý do sau:

  • Trình điều khiển làm hệ thống bị sập.

  • Bạn gặp màn hình đen trong thuật sĩ OOBE. Do đó, bạn không thể tương tác với thuật sĩ OOBE, và bạn phải thực hiện lại cứng vào máy tính.

  • Hệ thống đang chờ ở trạng thái OOBE trong một thời gian dài, và sau đó hệ thống vào trạng thái nguồn điện thấp. Tuy nhiên, bạn không thể khôi phục máy tính từ trạng thái nguồn điện thấp. Do đó, bạn phải thực hiện lại cứng vào máy tính.


Giải pháp

Thông tin cập nhật

Cách tải xuống bản cập nhật này

Bản cập nhật này được tự động cài đặt bản Cập Nhật động trong quá trình cài đặt Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2. Do đó, bạn phải kết nối máy tính với Internet khi cài đặt.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này khi nó được tự động cài đặt bản Cập Nhật động trong quá trình cài đặt Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2.

Yêu cầu khởi động lại

Khởi động lại là một phần của quá trình cài đặt Windows.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật được phát hành trước đó.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×