Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn có Windows Server 2008 R2 hoặc dựa trên Windows Server 2012 Hyper-V cụm một cụm chia sẻ ổ đĩa (CSV) tính điểm tên và tên có dấu cách.

  • Bạn tạo một phần kiến trúc (SODA) hướng dịch vụ cơ sở dữ liệu nhập CSV.

  • Khởi động thuật sĩ sao nhóm vai trò, và sau đó bạn di chuyển phần SODA cụm Windows Server 2012 R2. Khi bạn thực hiện việc này, bạn thấy tên điểm phân tích dường như không chính xác trong thuật sĩ.

  • Hãy chia sẻ SODA và đĩa CSV gián tuyến trên cụm Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012.

  • Bạn ngắt kết nối bộ nhớ từ cụm Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012, và sau đó bạn kết nối bộ nhớ cụm Windows Server 2012 R2.

  • Bạn đưa đĩa CSV và SODA chia sẻ trực tuyến trên cụm Windows Server 2012 R2.

Trong trường hợp này, đĩa CSV có trực tuyến, nhưng phần SODA không khởi động.

Giải pháp

Để giải quyết sự cố này, hãy cài đặt bản cập nhật 2955164. Để biết thêm thông tin về cách tải bản Cập Nhật 2955164, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2955164 Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 bản Cập Nhật: tháng 4 năm 2014

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×