Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Thiết bị Thunderbolt có thể ngừng hoạt động bình thường trong Windows 10 trong các trường hợp sau:

Tình huống 1: Khi bạn nhanh chóng liên tục chèn và xoá thiết bị Thunderbolt cổng Thunderbolt có thể dừng đáp ứng. Khi cổng Thunderbolt ở trạng thái này, nó không nhận ra bất kỳ thiết bị đi kèm.

Tình huống 2: Khi bạn trao đổi hai Thunderbolt thiết bị trong khi máy tính ở trạng thái ngủ đông, các thiết bị kết nối Thunderbolt có thể không hoạt động đúng sau khi máy tính thoát khỏi chế độ ngủ đông. Quản lý thiết bị cho thấy các thiết bị không hoạt động với một dấu chấm than màu vàng và lỗi mã 31.

Nguyên nhân

Tình huống 1: Sự cố này xảy ra do bộ điều khiển Thunderbolt không lúc trình điều khiển cố gắng truy cập.

Tình huống 2: Tình huống này có thể dẫn đến cổng Thunderbolt được cấu hình sai.

Giải pháp

Để giải quyết các vấn đề, ngắt kết nối thiết bị gắn với cổng Thunderbolt, đợi 5 phút và sau đó đính kèm lại các thiết bị.

Tình huống 2 được giải quyết trong Windows 10 thu tạo Update (Phiên bản 1709). Để kiểm tra rằng bạn đã cài đặt bản cập nhật Windows mới nhất, chọn bắt đầu nút, sau đó chọn cài đặt > Cập Nhật & bảo mật > Windows Update . Sau đó chọn kiểm tra các bản Cập Nhật.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×