Triệu chứng

Trong Skype Microsoft cho môi trường doanh nghiệp chủ 2019, bạn Cập Nhật chức danh cho người dùng trong Active Directory (AD). Khi người dùng sử dụng Skype dành cho doanh nghiệp dành cho Mac hoặc ứng dụng khách di động để tham gia cuộc họp, tên công việc cũ vẫn được hiển thị cho người dùng trong danh sách các cuộc họp. Tuy nhiên, thẻ liên lạc Hiển thị đúng chức danh.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do những thay đổi không đẩy Skype dành cho doanh nghiệp máy chủ cơ sở dữ liệu.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt Cập Nhật tích luỹ ngày 2019 7.0.2046.123 cho Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2019, thành phần cốt lõi.

Cách giải quyết

Để khắc phục sự cố này, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn trong Skype dành cho khách hàng doanh nghiệp dành cho Windows, và sau đó đăng nhập vào Skype dành cho doanh nghiệp dành cho Mac hoặc ứng dụng khách di động.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×