Triệu chứng

Khi bạn cài đặt Microsoft Exchange Server 2019 cùng với vai trò máy chủ Edge Transport, TLS 1.2 sẽ không được đặt làm giao thức mặc định hoặc thậm chí được bật. Thay vào đó, TLS 1.1 và TLS 1.0 được bật.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt Bản cập nhật Tích lũy 10 cho Exchange Server 2019 hoặc bản cập nhật tích lũy mới hơn cho Exchange Server 2019.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×