Giới thiệu Microsoft .NET Framework 4.7.2

Microsoft .NET Framework 4.7.2 là bản cập nhật tương thích cao, cài đặt tại chỗ so với .NET Framework 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, và 4.7.1.

 • Gói ngoại tuyến có thể được sử dụng trong các trường hợp trình cài đặt trên web không thể sử dụng do thiếu kết nối Internet. Gói cài đặt này lớn hơn trình cài đặt trên web và không bao gồm các gói cài đặt ngôn ngữ. Chúng tôi khuyên bạn sử dụng trình cài đặt trên web thay vì trình cài đặt ngoại tuyến để đạt hiệu quả tối ưu và yêu cầu về băng thông.

 • Khi cài đặt gói này, các gói cài đặt hoặc bản cập nhật sau đây sẽ được cài đặt tuỳ vào hệ điều hành của bạn:

  • Trong Windows 7 Gói Dịch Vụ 1 (SP1) và Windows Server 2008 R2 SP1, .NET Framework 4.7.2 được liệt kê là một sản phẩm đã được cài đặt trong mục Chương trình và Tính năng trong Panel điều khiển.

  • Trong Windows Server 2012, Bản cập nhật (KB4054542) cho Microsoft Windows được liệt kê trong mụcCài đặt Cập Nhật trong Panel điều khiển.

  • Trong Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2, Bản cập nhật (KB4054566) dành cho Microsoft Windows được hiển thị trong mục Cài đặt Cập nhật trong Panel điều khiển.

  • Trong bản Cập Nhật của Windows 10 Anniversary (phiên bản 1607), Windows 10 Creators (phiên bản 1703) và Windows Server 2016, Bản Cập nhật (KB4054590) cho Windows Microsoft được liệt kê trong mục Cài đặt Cập nhật trong Panel điều khiển.

  • Trong bản cập nhật Windows 10 Fall Creators (phiên bản 1709), Bản cập nhật (KB4073120) dành cho Windows Microsoft được liệt kê trong mục Cài đặt Cập nhật trong Panel Điều khiển.

Microsoft .NET Framework 4.7.2 đã có tại Windows Update và Windows Server Update Service (WSUS). Nó sẽ được đưa ra như một bản cập nhật được đề xuất trên Windows Update.

Lưu ý Trình cài đặt gói (NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe) được cập nhật vào ngày 10 tháng 7 năm 2018. Nếu bạn đã tải xuống trình cài đặt này trước ngày 10 tháng 7 năm 2018 thì chúng tôi khuyên bạn nên tải xuống phiên bản mới nhất (4.7.3081.0) của trình cài đặt này để nhận các bản vá lỗi bổ sung bao gồm trong bản cập nhật.

Thông tin tải xuống

Bạn có thể tải xuống các tệp sau đây từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Để biết thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy xem Cách lấy tệp hỗ trợ Microsoft từ các dịch vụ trực tuyến.

Microsoft đã quét tệp này để tìm vi-rút bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có vào ngày tệp được đăng. Tệp này được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Những sự cố được khắc phục trong bản cập nhật này

Các sự cố sau đây được khắc phục cho .NET Framework 4.7.2.

SQL Server (SQL)

 • Khắc phục sự cố trong đó thuộc tính .NET Framework API SqlConnection.ConnectionString được sử dụng để đặt một chuỗi kết nối null hoặc trống. Trong trường hợp này, một Ngoại lệ Tham Chiếu Null (NRE) xảy ra khi bạn sử dụng API cÙng với .NET Framework 4.7.2. [611802, System.Data.dll, Bug]

 • Khắc phục sự cố trong đó bạn kết nối với Azure SQL DB và MultipleActiveResultSets=true được sử dụng trong chuỗi kết nối cÙng với System.Data.SqlClient.SqlConnection. Trong trường hợp này, các hoạt động truy vấn không đồng bộ gây ra một dòng yêu cầu giao thức TDS không hợp lệ được gửi đi từ máy khách. Điều này khiến API Truy vấn Không đồng bộ thất bại. [620109, System.Data.dll , Bug]

Windows Presentation Framework (WPF)

 • Thêm một chuyển đổi AppContext giúp thoát khỏi một số hoạt động được thực hiện trong AppDomain hoặc trong quá trình tắt máy. Sự cố này có thể giảm (nhưng không loại bỏ) khả năng ngưng hoạt động trong các ứng dụng tạo giả định không chắc chắn về thời gian của luồng hiểm finalizer. [593963, WindowsBase.dll, Bug]

 • Khắc phục sự cố xảy ra trong WPF khi bạn thay thế các ký tự bằng một ký tự duy nhất (bằng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ gốc) sử dụng IMEPad. [605996, PresentationFramework.dll, Bug]

 • Hộp tổ hợp nhóm các mục báo cáo kết quả chính xác thông qua UIAutomation ngay bây giờ. [605922, PresentationFramework.dll, Bug]

Thông tin Bổ sung

Phiên bản .NET Framework chạy song song với .NET Framework 3.5 SP1 và các phiên bản cũ hơn. Tuy nhiên, nó thực hiện một bản cập nhật sẵn có dành cho .NET Framework 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, và 4.7.1.

Các sự cố đã biết

 • Các ứng dụng dựa vào .NET Framework để khởi tạo một cấu phần COM chạy với quyền bị hạn chế có thể không khởi động hoặc chạy một cách chính xác được rồi trả về lỗi "truy cập bị từ chối," "lớp chưa được đăng ký" hoặc "xảy ra lỗi nội bộ không rõ lý do".

 • Đối với các sự cố với .NET Framework 4.7.2 xem Sự cố đã biết của NET Framework 4.7.2.

Các chuyển dòng lệnh cho bản cập nhật này

Để biết thêm thông tin về các tÙy chọn dòng lệnh khác nhau được bản cập nhật này hỗ trợ, hãy xem phần "TÙy chọn Dòng lệnh" trong Hướng dẫn Triển khai .NET Framework dành cho Lập trình viên.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên thoát khỏi tất cả những ứng dụng đang sử dụng .NET Framework trước khi cài đặt bản cập nhật này.

Hệ điều hành được hỗ trợ

Microsoft .NET Framework 4.7.2 (Trình cài đặt Ngoại tuyến ) hỗ trợ các hệ điều hành sau:

 • Windows Server 2016 (phiên bản 1709)

 • Bản cập nhật Windows 10 Fall Anniversary (phiên bản 1607) (x86 và x64)

 • Bản cập nhật Windows 10 Fall Creators (phiên bản 1703) (x86 và x64)

 • Bản cập nhật Windows 10 Fall Creators (phiên bản 1709) (x86 và x64)

 • Windows Server 2012 R2 (x64)

 • Windows 8.1 (x86 và x64)

 • Windows Server 2012 (x64)

 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (x64)

 • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (x86 và x64)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×