Triệu chứng

Khi bạn chuyển đổi văn bản cho một vùng văn bản trống trường từ XML để HTML, thẻ đóng bị xoá. Ví dụ: bạn có văn bản XML sau đây:

< vùng văn bản id = 123 >< / vùng văn bản >

Sau khi bạn chuyển sang HTML, bạn có các mục sau:

< vùng văn bản id = 123 / >Mặc dù đơn thẻ-phong cách chính xác cho XML, nó không được phép cho HTML.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer. Để thực hiện việc này, hãy truy cập Microsoft Update. Ngoài ra, hãy xem Cập nhật thông tin kỹ thuật về bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer.

Lưu ý Bản cập nhật này lần đầu tiên được đưa vào các MS16-023: Cập Nhật bảo mật dành cho Internet Explorer: 8 tháng 3 năm 2016.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×