Triệu chứng

Khi bạn chạy lệnh AdminAuditLog tìm kiếm , các kết quả hiển thị một sai RunDate có theo giờ chuẩn quốc tế (UTC) không theo múi giờ của Exchange Server 2016. Điều này khiến một trang quản trị viên Nhật ký kiểm tra báo cáo trong Trung tâm quản trị Exchange (EAC).

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì múi giờ của các quy tắc RunDate trong hệ thống thư không xử lý đúng cách.

Giải pháp

Exchange Server 2016

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt 9 Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2016 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2016.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×