Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Hãy cân nhắc các trường hợp sau:

 • Bạn sử dụng chuỗi tác vụ Trung tâm Hệ thống Configuration Manager 2007 Deployment Feature Pack (OSD) để triển khai tệp HĐH Windows Windows Giao diện Quản lý (WIM).

 • Tệp lớn hơn 4 GB.

 • Bạn sử dụng phương pháp đa chữ để triển khai tệp WIM của HĐH.

Trong trường hợp này, trình tự tác vụ và triển khai không thành công ngay sau khi tải xuống tệp WIM.

Lưu ý Tệp WIM Windows HĐH tương tự sẽ triển khai chính xác bằng cách sử dụng unicast. Ngoài ra, vấn đề này sẽ không xảy ra nếu bạn sử dụng phương pháp multicast để triển khai Windows hệ điều hành WIM tệp nhỏ hơn 4 GB.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do sự cố đã biết trong System Center Configuration Manager 2007 Gói Dịch vụ 1 (SP1) R2. Trong vấn đề này, tính toán hàm băm không được thực hiện chính xác khi kích thước tệp WIM lớn hơn 4 GB.

Giải pháp

Thông tin Gói Dịch vụ

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft System Center Configuration Manager 2007, có sẵn từ trang web Microsoft này: http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyID=3318741a-c038-4ab1-852a-e9c13f8a8140
Để biết danh sách các vấn đề được giải quyết trong gói dịch vụ này, bấm vào số bài viết sau đây trong Cơ sở kiến thức Microsoft:

971348 Danh sách các hotfix và bản cập nhật nằm trong Trung tâm Hệ Configuration Manager 2007 Gói Dịch vụ 2

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm sửa chữa chỉ vấn đề được mô tả trong bài viết này. Áp dụng hotfix này chỉ cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được kiểm tra bổ sung. Do đó, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn nên đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu bản cập nhật nóng có sẵn để tải xuống thì có mục "Tải xuống bản cập nhật nóng sẵn dùng" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với bộ phận Dịch vụ và Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix.

Lưu ý Nếu có sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố bất kỳ, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các câu hỏi và sự cố hỗ trợ bổ sung không đủ điều kiện cho hotfix cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ các số điện thoại của Bộ phận Dịch vụ Khách hàng và Hỗ trợ của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng biệt, hãy truy cập trang Web Microsoft sau:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Biểu mẫu "Tải xuống cập nhật nóng" hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình, đó là vì bản cập nhật nóng không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật nóng này, bạn phải cài đặt System Center Configuration Manager 2007 Gói Dịch vụ 1.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để thấy sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy sử dụng tab Múi giờ ở công cụ Ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Mcs.msi

Not Applicable

7,138,304

Ngày 1 tháng 12 năm 2008

01:15

Not Applicable

Smswdstp.dll

4.0.6221.1176

119,128

Ngày 1 tháng 12 năm 2008

01:15

x86

Smswdstp.dll

4.0.6221.1176

286,040

Ngày 1 tháng 12 năm 2008

01:15

x64


Cách giải quyết

Để khắc phục sự cố này, hãy sử dụng phương pháp unicast để triển khai hoặc sử dụng các tệp WIM của HĐH nhỏ hơn 4 GB.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin Bổ sung

Sau khi bạn cài đặt hotfix được mô tả trong bài viết Cơ sở Kiến thức Microsoft (KB) 971413, triển khai HĐH đa hướng có thể không còn hoạt động. Điều này bao Windows các tệp WIM của HĐH có dung lượng nhỏ hơn 4 GB.

Sau khi bạn cài đặt hotfix được mô tả trong bài viết KB 971413, việc đặt lại site sẽ được khởi tạo. Đặt lại trang web sẽ cài đặt lại tất cả các cấu phần của site. Tuy nhiên, phiên phát đa hướng không thành công nếu các điều kiện sau đây là đúng:

 • Phiên phát đa hướng được khởi tạo quá sớm sau quy trình đặt lại site.

 • Thủ tục đặt lại site chưa được hoàn tất.

 • Không phải tất cả các thành phần đã hoàn thành quá trình cài đặt lại của họ, đặc biệt là các thành phần liên quan đến multicasting.

Cách dễ nhất để giải quyết vấn đề này là chờ đợi một lúc trước khi bạn thực hiện bất kỳ triển khai hệ điều hành multicast. Tuy nhiên, nếu triển khai đa hướng vẫn không hoạt động, hãy làm theo các phương pháp được mô tả ở đây:

Phương pháp 1

 1. Trong các thuộc tính của hình ảnh HĐH, tắt rồi bật lại tùy chọn Cho phép chuyển gói này qua đa hướng (chỉ WinPE ).

 2. Tắt rồi bật lại tùy chọn Phát đa hướngtrong các thuộc tính của điểm phân phối đa phát (DP).

 3. Cài đặt lại WDS.

Lưu ý Nếu triển khai multicast trên các tập tin lớn hơn 4 GB vẫn không làm việc, làm theo các phương pháp tiếp theo.

Phương pháp 2

 1. Trong bảng điều khiển System Center Configuration Manager 2007, trong Hình ảnh Hệ Điều hành, bấm chuột phải vào Hình ảnh HĐH đang được phát nhiều hướng, rồi bấm vào Thuộc tính.

 2. Bấm vào bảng Phân Cài đặt.

 3. Bỏ chọn tùy chọn Cho phép chuyển gói này qua phát đa hướng (chỉ WinPE), rồi bấm áp
  dụng.

 4. Chọn tùy chọn Cho phép gói này được chuyển qua phát đa hướng (chỉ WinPE), rồi bấm
  OK.

 5. Lặp lại bước 1 đến bước 4 cho mỗi hình ảnh HĐH đã được đặt cho đa phát.

Lưu ý Nếu triển khai multicast trên các tập tin lớn hơn 4 GB vẫn không làm việc, làm theo các phương pháp tiếp theo.

Phương thức 3

 1. Trong bảng điều khiển System Center Configuration Manager 2007, trong Hình ảnh Hệ Điều hành, bấm chuột phải vào Hình ảnh HĐH đang được phát nhiều hướng, rồi bấm vào Thuộc tính.

 2. Bấm vào bảng Phân Cài đặt.

 3. Bỏ chọn tùy chọn Cho phép chuyển gói này bằng multicast (chỉ WinPE), rồi bấm OK.

 4. Lặp lại bước 1 đến bước 3 của phương pháp này cho từng hình ảnh HĐH đã được đặt cho đa phát.

 5. Tắt DP phát đa hướng trong các thuộc tính của vai trò DP. Để thực hiện điều này, hãy bấm vào tab Đa hướng, bỏ chọn tùy chọn Bật Đa phát, rồi bấm OK.

 6. Giám sát tệp MCSSetup.log và tệp MCSMSI.log. Hãy chờ cho đến khi gỡ cài đặt thành công các tệp.

 7. Cài đặt lại đa phát trong các thuộc tính của vai trò DP. Để thực hiện điều này, hãy bấm vào tab Đa hướng, chọn Bật Đa phát, rồi bấm OK.

 8. Giám sát tệp MCSSetup.log và tệp MCSMSI.log. Hãy chờ cho đến khi các tệp được cài đặt thành công.

 9. Trong bảng điều khiển System Center Configuration Manager 2007, trong Hình ảnh Hệ Điều hành, bấm chuột phải vào Hình ảnh HĐH đang được phát nhiều hướng, rồi bấm vào Thuộc tính.

 10. Bấm vào bảng Phân Cài đặt.

 11. Chọn tùy chọn Cho phép gói này được chuyển qua phát đa hướng (chỉ WinPE), rồi bấm
  OK.

 12. Lặp lại bước 9 đến bước 11 của phương pháp này cho từng hình ảnh HĐH đã được đặt thành đa phát.

Lưu ý Nếu triển khai multicast trên các tập tin lớn hơn 4 GB vẫn không làm việc, làm theo các phương pháp tiếp theo.

Phương thức 4

 1. Làm theo các bước 1 đến bước 6 của Phương pháp 3.

 2. Nếu máy chủ không phải là điểm dịch vụ PXE, đi đến bước 5 của phương pháp này.

 3. Nếu máy chủ cũng là một điểm dịch vụ PXE, xóa hình ảnh khởi động từ PXEBOOTIMAGES$ DP và gỡ cài đặt vai trò điểm dịch vụ PXE ConfigMgr.

 4. Giám sát tệp PXESetup.log và đảm bảo rằng điểm dịch vụ PXE được gỡ cài đặt đúng cách.

 5. Gỡ cài đặt WDS.

 6. Nếu bạn được nhắc, hãy khởi động lại máy chủ.

 7. Cài đặt lại WDS để đảm bảo rằng bạn chọn cả Deployment Server và Transport Server.

 8. Nếu máy chủ không phải là điểm dịch vụ PXE, đi đến bước 12 của phương pháp này.

 9. Nếu máy chủ cũng là một điểm dịch vụ PXE, cài đặt lại vai trò điểm dịch vụ PXE ConfigMgr.

 10. Giám sát tệp PXESetup.log và đảm bảo rằng điểm dịch vụ PXE được cài đặt đúng cách. Nếu nhật ký nhắc khởi động lại máy chủ, hãy khởi động lại máy chủ.

 11. Thêm hình ảnh khởi động lại PXEBOOTIMAGES$ DP.

 12. Làm theo các bước 7 đến bước 13 của Phương pháp 3.


Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả về thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×