Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Chuỗi Phiên bản là một đối tượng được gọi là Revo.version - một danh sách với các thành phần chỉ số phiên bản.  Đối tượng này là tương tự như R.version chứa thông tin chi tiết Phiên bản R. Lưu ý Revo.version không phải là một chức năng, nhưng một đối tượng, do đó, không sử dụng dấu ngoặc đơn khi kiểm tra nó.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×