Trong đó có thể trích xuất các "cách mạng R mở 8.0.1 beta" chuỗi cho tài liệu trong tập lệnh. Phải có sessionInfo()

Chuỗi Phiên bản là một đối tượng được gọi là Revo.version - một danh sách với các thành phần chỉ số phiên bản.  Đối tượng này là tương tự như R.version chứa thông tin chi tiết Phiên bản R. Lưu ý Revo.version không phải là một chức năng, nhưng một đối tượng, do đó, không sử dụng dấu ngoặc đơn khi kiểm tra nó.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×