Triệu chứng

Bạn cài đặt tháng 4 năm 2014 Cập Nhật tích luỹ 5.0.8308.815 cho Microsoft Lync Server 2013. Trước đó, bạn không cài đặt tháng 4 năm 2014 Cập Nhật tích luỹ 5.0.8308.738. Trong trường hợp này, các tập trung đăng nhập dịch vụ đại lý Dịch vụ (RTCCLSAGT) không khởi động được hoặc không thể lưu dữ liệu.

Ngoài ra, bạn nhận được các sự kiện trong trình xem sự kiện.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:

3003358 năm 2014 Cập Nhật tích luỹ 5.0.8308.831 thành phần cốt lõi Lync Server 2013

Thông tin

Sự cố này xảy ra do mục Microsoft.Rtc.ClsAgent.IISLog bị thiếu khỏi bộ đệm ẩn toàn .net sau khi bạn cài đặt tháng 4 năm 2014 Cập Nhật tích luỹ 5.0.8308.815 Lync Server 2013. Do đó, tập trung đăng nhập dịch vụ nhân viên dịch vụ nghe trên cổng định.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×