Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn phải Cập Nhật trình quản lý cấu hình chi nhánh hiện tại, phiên bản 1802.

  • Bạn phải cài đặt một chương trình bị nhắm đến "Người dùng" hoặc "Người dùng nhóm Collection" (không phải là thiết bị thu thập) và chương trình có sẵn (nhưng không phải là một chương trình yêu cầu).

Trong trường hợp này, sau khi bạn bắt đầu cài đặt chương trình, phần mềm Trung tâm (SCClient.exe) kết thúc bất ngờ. Ngoài ra, một mục nhập cho 1026 sự kiện được ghi vào Nhật ký ứng dụng và giống như sau:

Ứng dụng: SCClient.exe Mô tả: Trình bị ngắt do các ngoại lệ Thông tin ngoại lệ: System.NullReferenceException

Thông tin hotfix cho System Center Configuration Manager, phiên bản 1802

Trung tâm tải xuống của Microsoft

Hotfix này có sẵn để tải xuống từ Microsoft Download Center:

Tải xuống hotfix 4345216 bây giờ.

Sau khi bạn tải xuống hotfix này, hãy xem chủ đề sau trên trang web của Microsoft hướng dẫn cài đặt:

Sử dụng công cụ đăng ký Cập Nhật để nhập hotfix để quản lý cấu hình Trung tâm hệ thống

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải Cập Nhật 4163547 cài đặt.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh của cập nhật nóng này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

 Để quản lý cấu hình Trung tâm hệ thống chi nhánh hiện tại, phiên bản 1802

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Client.msi

Not applicable

45,260,800

01-May-2018

02:55

Not applicable

Configmgr1802-client-kb4345216-x64.msp

Not applicable

9,068,544

01-May-2018

02:55

Not applicable

Scclient.viewmodels.dll

5.1802.1026.1002

132,992

01-May-2018

02:55

x86

Client.msi

Not applicable

37,670,912

01-May-2018

02:55

Not applicable

Configmgr1802-client-kb4345216-i386.msp

Not applicable

7,671,808

01-May-2018

02:55

Not applicable

Scclient.viewmodels.dll

5.1802.1026.1002

132,992

01-May-2018

02:55

x86

Tham khảo

Cài đặt bản Cập Nhật cho trình quản lý cấu hình Trung tâm hệ thống

Tìm hiểu về thuật ngữ chuẩn Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×