We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn triển khai một môi trường Microsoft Exchange Server 2016 mới trên máy tính có ổ khác như "D:". Trong trường hợp này, bạn có thể tìm thấy tệp nhật ký bổ sung sau đây được tạo trên ổ đĩa D thay vì đăng nhập mặc định thư mục C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Logging:

  • D:\ActivityLogs\UAPStatisticsLog

  • D:\ExchangeLogs\Logging\RecordReview

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, tất cả các tệp nhật ký sẽ được tạo trong thư mục Nhật ký Exchange Server 2016 mặc định.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do đường dẫn tệp của Nhật ký không được đặt đúng bằng Exchange Server. Ngoài ra, các bản ghi hoạt động được bật, mà không áp dụng cho Exchange Server 2016.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ 11 Exchange Server 2016 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2016.

Thông tin Bổ sung

Sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ 11 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2016, đó là an toàn để xoá các thư mục đã tạo trên ổ đĩa D.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×