Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật 2880289, multibyte văn bản có thể xuất hiện bị cắt xén trên một số trang web sử dụng Adobe Flash Player. Ví dụ: các trang web có thể sử dụng một ứng dụng Flash cùng với JavaScript xử lý văn bản, có thể cho chức năng đăng nhập.

Khi bạn nhập văn bản multibyte vào ứng dụng, nội dung bị hỏng.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Giải pháp

Vấn đề này được giải quyết trong phiên bản hiện tại của Adobe Flash Player. Để biết thêm thông tin, hãy xem Adobe sau chú thích phát hành:

http://helpx.adobe.com/en/flash-player/release-note/fp_118_air_38_release_notes.htmlMicrosoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm hỗ trợ kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Microsoft không bảo đảm độ chính xác của thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Bạn cũng có thể giải quyết vấn đề này bằng cách cài đặt bản Cập Nhật sau: các tập tin có sẵn để tải xuống từ Microsoft Download Center:

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 8

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Dành cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 8

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Server 2012

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 của Windows 8.1 Preview

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 của Windows 8.1 Preview

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 của Windows Server 2012 R2 Preview

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Ngày phát hành: 17 tháng 9 năm 2012

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:

119591 cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

THÔNG TIN VỀ TỆP

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.2.920 0.16 xxx

  Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.20 xxx

  Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 8

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Flash.ocx

11.8.800.174

12,189,656

13-Sep-2013

00:04

x86

Flashplayerapp.exe

11.8.800.174

694,232

13-Sep-2013

00:04

x86

Flashplayercplapp.cpl

11.8.800.174

78,296

13-Sep-2013

00:04

Không áp dụng

Flashutil_activex.dll

11.8.800.174

488,408

13-Sep-2013

00:04

x86

Flashutil_activex.exe

11.8.800.174

819,672

13-Sep-2013

00:04

x86

Flash.ocx

11.8.800.174

12,189,656

12-Sep-2013

23:47

x86

Flashplayerapp.exe

11.8.800.174

694,232

12-Sep-2013

23:47

x86

Flashplayercplapp.cpl

11.8.800.174

78,296

12-Sep-2013

23:47

Không áp dụng

Flashutil_activex.dll

11.8.800.174

488,408

12-Sep-2013

23:47

x86

Flashutil_activex.exe

11.8.800.174

819,672

12-Sep-2013

23:47

x86

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8 và Windows Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Flash.ocx

11.8.800.174

14,397,400

13-Sep-2013

00:04

x64

Flashutil_activex.dll

11.8.800.174

537,560

13-Sep-2013

00:04

x64

Flashutil_activex.exe

11.8.800.174

517,592

13-Sep-2013

00:04

x64

Flash.ocx

11.8.800.174

14,397,400

12-Sep-2013

23:47

x64

Flashutil_activex.dll

11.8.800.174

537,560

12-Sep-2013

23:47

x64

Flashutil_activex.exe

11.8.800.174

517,592

12-Sep-2013

23:47

x64

Flash.ocx

11.8.800.174

12,189,656

13-Sep-2013

00:04

x86

Flashplayerapp.exe

11.8.800.174

694,232

13-Sep-2013

00:04

x86

Flashplayercplapp.cpl

11.8.800.174

78,296

13-Sep-2013

00:04

Không áp dụng

Flashutil_activex.dll

11.8.800.174

488,408

13-Sep-2013

00:04

x86

Flashutil_activex.exe

11.8.800.174

819,672

13-Sep-2013

00:04

x86

Flash.ocx

11.8.800.174

12,189,656

12-Sep-2013

23:47

x86

Flashplayerapp.exe

11.8.800.174

694,232

12-Sep-2013

23:47

x86

Flashplayercplapp.cpl

11.8.800.174

78,296

12-Sep-2013

23:47

Không áp dụng

Flashutil_activex.dll

11.8.800.174

488,408

12-Sep-2013

23:47

x86

Flashutil_activex.exe

11.8.800.174

819,672

12-Sep-2013

23:47

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 của Windows 8.1 Preview

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Flash.ocx

11.8.800.174

12,249,592

13-Sep-2013

20:56

x86

Flashplayerapp.exe

11.8.800.174

702,968

13-Sep-2013

20:56

x86

Flashplayercplapp.cpl

11.8.800.174

111,608

13-Sep-2013

20:56

Không áp dụng

Flashutil_activex.dll

11.8.800.174

501,752

13-Sep-2013

20:56

x86

Flashutil_activex.exe

11.8.800.174

843,768

13-Sep-2013

20:56

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 xem trước Windows 8 và Windows Server 2012 Xem trước

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Flash.ocx

11.8.800.174

14,470,136

13-Sep-2013

20:56

x64

Flashutil_activex.dll

11.8.800.174

553,464

13-Sep-2013

20:56

x64

Flashutil_activex.exe

11.8.800.174

538,616

13-Sep-2013

20:56

x64

Flash.ocx

11.8.800.174

12,249,592

13-Sep-2013

20:56

x86

Flashplayerapp.exe

11.8.800.174

702,968

13-Sep-2013

20:56

x86

Flashplayercplapp.cpl

11.8.800.174

111,608

13-Sep-2013

20:56

Không áp dụng

Flashutil_activex.dll

11.8.800.174

501,752

13-Sep-2013

20:56

x86

Flashutil_activex.exe

11.8.800.174

843,768

13-Sep-2013

20:56

x86


Sản phẩm bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này. Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm hỗ trợ kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Microsoft không bảo đảm độ chính xác của thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×