Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn có máy tính sử dụng kết nối băng thông rộng di động.

  • Bạn tháo thẻ SIM từ máy tính.

  • Bạn lắp thẻ SIM lại.

Trong trường hợp này, ngay cả khi thẻ SIM được bộ điều hợp, phát hiện xem có mạng giao diện (giao diện người dùng văn) vẫn hiển thị văn bản cho SIM cho đến khi thiết lập kết nối mạng. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, giao diện văn Hiển thị văn bản không có dịch vụ cho đến khi thiết lập kết nối mạng.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật 2975719. Để biết thêm chi tiết, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

tháng 4 năm 2014 bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×