Giới thiệu

Bài viết này mô tả sự cố trong đó thông báo văn bản được hiển thị bất ngờ bằng tiếng Anh trong phiên bản địa hoá của Windows Embedded Compact 7. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Triệu chứng

Khi bạn chạy một hình ảnh địa phương của Windows Embedded Compact 7 và ngoại lệ xảy ra, văn bản thông báo được hiển thị bằng tiếng Anh. Bạn mong đợi tin nhắn văn bản được hiển thị trong hình ảnh địa phương.

Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (năm 2015).

Lưu ý Windows nhúng Compact 7 tháng bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ website sau của Microsoft Download Center:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Mscoree3_5.dll

944,792

27-Jan-2015

06:24

Others\Dotnetv35\Armv5

Mscoree3_5.rel

404,810

27-Jan-2015

06:24

Others\Dotnetv35\Armv5

Mscoree3_5.dll

944,792

27-Jan-2015

06:24

Others\Dotnetv35\Armv6

Mscoree3_5.rel

404,810

27-Jan-2015

06:24

Others\Dotnetv35\Armv6

Mscoree3_5.dll

944,792

27-Jan-2015

06:24

Others\Dotnetv35\Armv7

Mscoree3_5.rel

404,810

27-Jan-2015

06:24

Others\Dotnetv35\Armv7

Mscoree3_5.dll

1,176,064

27-Jan-2015

06:24

Others\Dotnetv35\Mipsii

Mscoree3_5.rel

1,157,302

27-Jan-2015

06:24

Others\Dotnetv35\Mipsii

Mscoree3_5.dll

1,177,600

27-Jan-2015

06:24

Others\Dotnetv35\Mipsii_fp

Mscoree3_5.rel

1,153,416

27-Jan-2015

06:24

Others\Dotnetv35\Mipsii_fp

Mscoree3_5.dll

710,296

27-Jan-2015

06:24

Others\Dotnetv35\X86

Mscoree3_5.rel

327,786

27-Jan-2015

06:24

Others\Dotnetv35\X86


Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×