Đảm bảo rằng bạn đặt mục 'Máy chủ web bối cảnh': 'http://"myaddress"/deployr', "myaddress" đâu bằng địa chỉ IP của máy chủ web. Thiết đặt này có thể được tìm thấy trong 'Quản lý điều khiển giao diện' tab 'Chủ chính sách'.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×