Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Mất nhiều thời gian để di chuyển thư mục công cộng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu thư mục công cộng duy nhất vào nhiều thư mục chung hộp thư. Sự cố này xảy ra trong môi trường hỗn hợp sau:

  • Hỗn hợp môi trường Microsoft Exchange Server 2007 và Microsoft Exchange Server 2013

  • Hỗn hợp môi trường Microsoft Exchange Server 2010 và Exchange Server 2013

  • Hỗn hợp môi trường Exchange Server 2007, Exchange Server 2010 và Exchange Server 2013

Ngoài ra, khi sự cố này xảy ra, bạn nhận được một hoặc nhiều thông báo lỗi sau.
Nếu môi trường Exchange Server 2007 như máy chủ nguồn, bạn nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:

Lô di chuyển cho các thư mục công cộng từ Exchange Phiên bản {0}. {1} (xây dựng {2}. {} 3}) không được hỗ trợ. Trước tiên bạn phải nâng cấp lên Exchange 2007 SP3 RU15 hoặc mới hơn (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512477). Lưu ý rằng bạn phải nâng cấp tất cả máy chủ cơ sở dữ liệu thư mục chung và các bản sao để di chuyển thành công.


Nếu môi trường Exchange Server 2010 là máy chủ nguồn, bạn nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:

Lô di chuyển cho các thư mục công cộng từ Exchange Phiên bản {0}. {1} (xây dựng {2}. {} 3}) không được hỗ trợ. Trước tiên bạn phải nâng cấp lên Exchange 2010 SP3 RU8 hoặc mới hơn (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512476). Lưu ý rằng bạn phải nâng cấp tất cả máy chủ cơ sở dữ liệu thư mục chung và các bản sao để di chuyển thành công.


Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì Exchange chỉ cho phép trình đơn di chuyển để đăng nhập vào cơ sở dữ liệu thư mục chung một lần. Điều này khiến di chuyển dữ liệu cho tất cả các hộp thư mục tiêu được thực hiện cùng một lúc.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật được phát hành tháng 4 năm 2014:

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, Exchange được Cập Nhật cho nhiều di chuyển quá trình đăng nhập vào cơ sở dữ liệu thư mục chung nguồn ngay lập tức. Điều này cho phép di chuyển dữ liệu cho tất cả các hộp thư mục tiêu được thực hiện song song. Tải giới hạn sẽ vẫn áp dụng, do đó, bạn sẽ không nhìn thấy tất cả các tác vụ di trú làm việc tất cả cùng một lúc.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×