Vấn đề: Gói tải xuống từ CRAN không hoạt động trong cách mạng R.

R gói phụ thuộc vào phiên bản bạn đang chạy R và phiên bản mới hơn R thường yêu cầu binaries(installers) gói mới. Để tránh những vấn đề không tương thích gói, chúng tôi đề nghị cài đặt gói R trong cách mạng R doanh nghiệp thay vì tải xuống gói CRAN.

Cách mạng R dựa trên phiên bản ngôn ngữ cốt lõi R ổn định. Chúng tôi thường kết hợp *.1 hoặc *.2 Phiên bản của lõi R vào phiên bản của chúng tôi. Để chúng tôi căn cứ cách mạng R ví dụ R 2.15.3 hoặc 3.0.2. Phiên bản của cách mạng R doanh nghiệp thường sẽ kết hợp bản R là 3-6 tháng sau phiên bản mới nhất có sẵn trên CRAN.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×