Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

R gói phụ thuộc vào phiên bản bạn đang chạy R và phiên bản mới hơn R thường yêu cầu binaries(installers) gói mới. Để tránh những vấn đề không tương thích gói, chúng tôi đề nghị cài đặt gói R trong cách mạng R doanh nghiệp thay vì tải xuống gói CRAN.

Cách mạng R dựa trên phiên bản ngôn ngữ cốt lõi R ổn định. Chúng tôi thường kết hợp *.1 hoặc *.2 Phiên bản của lõi R vào phiên bản của chúng tôi. Để chúng tôi căn cứ cách mạng R ví dụ R 2.15.3 hoặc 3.0.2. Phiên bản của cách mạng R doanh nghiệp thường sẽ kết hợp bản R là 3-6 tháng sau phiên bản mới nhất có sẵn trên CRAN.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×