Triệu chứng

Sự cố này xảy ra trong một môi trường Microsoft Lync Server 2013 có hàng ngàn các trang web hoặc mạng con được triển khai. Khi sự cố này xảy ra, báo cáo vị trí Hiển thị chỉ gọi hoặc Callee con thông tin. Tên cột con và cột trang web không hiển thị.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do thông tin thiết lập kết nối mạng không được đưa vào vùng, UserSites và mạng con bảng cơ sở dữ liệu QoEMetrics. Ngoài ra, không phải tất cả số trang web và mạng con được tính sau khi trang web hoặc mạng con thêm hoặc loại bỏ.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt các tháng 12 năm 2015 Cập Nhật tích luỹLync Server 2013 lõi quản lý máy chủ.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×