Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả sử rằng có hai người dùng, người dùng A và người dùng B. Ban đầu, người dùng A đăng nhập vào Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2016 trong môi trường Citrix. Sau đó người dùng B đăng nhập vào máy khách trong một môi trường bình thường. Trong trường hợp này, nếu người dùng A đặt vị trí tùy chỉnh người dùng B không thể xem nó. Sau đó, nếu người dùng A ngắt kết nối Citrix Xendesktop (khách hàng vẫn đang chạy trên máy ảo), người dùng B có thể xem vị trí tuỳ chỉnh.

Sự cố này xảy ra vì khi bạn xác định vị trí sẽ được xuất bản, bạn chỉ kiểm tra xem người dùng có trong VD1v1 hay không.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố, cài đặt 7 năm 2017, Cập Nhật (KB3141501) cho Skype dành cho doanh nghiệp 2016.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×