Triệu chứng

Một tổ chức Dynamics CRM với Update Rollup 4 được nhập vào một triển khai Dynamics CRM có Cập Nhật rollup 3. Sau đó, bạn hãy thử sửa đổi vai trò bảo mật của một người dùng và bạn nhận được lỗi sau "không đủ quyền" "người dùng đã đăng nhập không có quyền bảo mật thích hợp để xem những bản ghi này hoặc thực hiện hành động cụ thể."

Nguyên nhân

Nguyên nhân là do triển khai động lực CRM không được Cập Nhật rollup 4.

Giải pháp

Cài đặt bản Cập Nhật rollup 4. Để biết thêm thông tin về Cập Nhật rollup 4, hãy xem http://support.microsoft.com/kb/2556167

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×