Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Vấn đề 1

Xem xét tình huống sau:

 • Bạn có một dựa trên Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, hoặc Windows Server 2008 R2-máy chủ đang chạy dịch vụ máy tính để bàn từ xa.

 • Bạn có một khách hàng đang chạy Windows 8.1, Windows 8 hoặc Windows 7.

 • Bạn cài đặt trình điều khiển in dựa trên XPS in tới máy in XPS cục bộ trên máy khách Windows 8.1, Windows 8 hoặc Windows 7.

 • Bạn vô hiệu hoá từ xa máy tính để bàn dễ dàng in Group Policy setting trên máy chủ Dịch vụ máy tính để bàn từ xa, và sau đó bạn cài đặt trình điều khiển in dựa trên XPS.

 • Bạn chuyển in để in XPS cục bộ trên máy khách.

 • Bạn kết nối với máy chủ Dịch vụ máy tính để bàn từ xa sử dụng chuyển hướng máy in và bạn xác nhận rằng máy in chuyển hướng trên máy chủ đang sử dụng trình điều khiển in dựa trên XPS thay vì trình điều khiển máy in từ xa máy tính để bàn dễ dàng in.

 • Bạn cố gắng in một công việc.


Trong trường hợp này, việc in bị mất và không có gì được in.

Vấn đề 2

Khi bạn chạy ứng dụng ảo hóa máy tính để bàn doanh nghiệp Microsoft (MED-V) 2.0 trong Windows 7, ứng dụng lỗi.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì dữ liệu được gửi từ máy chủ đang chạy dịch vụ máy tính để bàn từ xa cho khách hàng bất ngờ bị loại bỏ.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này trong Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2, cài đặt bản Cập Nhật 2919355.

Để khắc phục sự cố này trong Windows 8 hoặc Windows Server 2012, cài đặt bản Cập Nhật 2928678 hoặc cài đặt hotfix được mô tả trong bài viết này.

Để giải quyết các vấn đề trong Windows 7, cài đặt hotfix được mô tả trong bài viết này.

Thông tin Cập Nhật cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Để biết thêm thông tin về cách tải bản Cập Nhật 2919355, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 Cập Nhật ngày, 2014 2919355

Cập nhật thông tin dành cho Windows 8 và Windows Server 2012

Để biết thêm thông tin về cách tải bản Cập Nhật 2928678, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2928678 Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012 bản Cập Nhật: tháng 4 năm 2014

Hotfix thông tin dành cho Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft Support. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có Windows 8, Windows Server 2012, hoặc cài đặt Windows 7.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào phát hành trước đó.

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của hotfix này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Thông tin tệp Windows 8 và Windows Server 2012 và ghi chú

Quan trọng Windows 8 và Windows Server 2012 hotfix được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows 8" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau.

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.2.920 0.16 xxx

  Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.20 xxx

  Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8 và Windows Server 2012". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 8

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Aaclient.dll

6.2.9200.16384

269,312

26-Jul-2012

03:17

x86

Aaclient.mof

Không áp dụng

1.261 người

02-Jun-2012

14:30

Không áp dụng

Mstscax.dll

6.2.9200.16794

5,092,352

11-Jan-2014

05:06

x86

Mstscax.mof

Không áp dụng

2,055

02-Jun-2012

14:31

Không áp dụng

Tsgqec.dll

6.2.9200.16384

37,376

26-Jul-2012

03:20

x86

Aaclient.dll

6.2.9200.16384

269,312

26-Jul-2012

03:17

x86

Aaclient.mof

Không áp dụng

1.261 người

02-Jun-2012

14:30

Không áp dụng

Mstscax.dll

6.2.9200.20913

5,092,352

11-Jan-2014

05:08

x86

Mstscax.mof

Không áp dụng

2,055

02-Jun-2012

14:31

Không áp dụng

Tsgqec.dll

6.2.9200.16384

37,376

26-Jul-2012

03:20

x86

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8 và Windows Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Aaclient.dll

6.2.9200.16384

322,560

26-Jul-2012

03:04

x64

Aaclient.mof

Không áp dụng

1.261 người

02-Jun-2012

14:30

Không áp dụng

Mstscax.dll

6.2.9200.16794

5,979,648

11-Jan-2014

06:48

x64

Mstscax.mof

Không áp dụng

2,055

02-Jun-2012

14:31

Không áp dụng

Tsgqec.dll

6.2.9200.16384

44544

26-Jul-2012

03:07

x64

Aaclient.dll

6.2.9200.16384

322,560

26-Jul-2012

03:04

x64

Aaclient.mof

Không áp dụng

1.261 người

02-Jun-2012

14:30

Không áp dụng

Mstscax.dll

6.2.9200.20913

5,979,136

11-Jan-2014

05:25

x64

Mstscax.mof

Không áp dụng

2,055

02-Jun-2012

14:31

Không áp dụng

Tsgqec.dll

6.2.9200.16384

44544

26-Jul-2012

03:07

x64

Aaclient.dll

6.2.9200.16384

269,312

26-Jul-2012

03:17

x86

Aaclient.mof

Không áp dụng

1.261 người

02-Jun-2012

14:30

Không áp dụng

Mstscax.dll

6.2.9200.16794

5,092,352

11-Jan-2014

05:06

x86

Mstscax.mof

Không áp dụng

2,055

02-Jun-2012

14:31

Không áp dụng

Tsgqec.dll

6.2.9200.16384

37,376

26-Jul-2012

03:20

x86

Aaclient.dll

6.2.9200.16384

269,312

26-Jul-2012

03:17

x86

Aaclient.mof

Không áp dụng

1.261 người

02-Jun-2012

14:30

Không áp dụng

Mstscax.dll

6.2.9200.20913

5,092,352

11-Jan-2014

05:08

x86

Mstscax.mof

Không áp dụng

2,055

02-Jun-2012

14:31

Không áp dụng

Tsgqec.dll

6.2.9200.16384

37,376

26-Jul-2012

03:20

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ARM của Windows 8

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Aaclient.dll

6.2.9200.16465

246,272

27-Nov-2012

03:23

Không áp dụng

Aaclient.mof

Không áp dụng

1.261 người

06-Jul-2012

20:07

Không áp dụng

Mstscax.dll

6.2.9200.16794

4,583,424

11-Jan-2014

04:23

Không áp dụng

Mstscax.mof

Không áp dụng

2,055

06-Jul-2012

20:11

Không áp dụng

Tsgqec.dll

6.2.9200.16465

35,840

27-Nov-2012

03:24

Không áp dụng

Thông tin tệp và ghi chú dành cho Windows 7

Quan trọng Windows 7 và cập nhật nóng Windows Server 2008 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói cập nhật nóng áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn cập nhật nóng được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường làliệt kê riêng trong phần "thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Mstscax.dll

6.3.9600.17056

5,699,072

28-Mar-2014

11:10

x86

Mstscax.mof

Không áp dụng

2,055

26-Nov-2013

22:44

Không áp dụng

Rdvidcrl.dll

6.3.9600.16415

856,064

28-Mar-2014

11:10

x86

Tsgqec.dll

6.3.9600.16415

53,248

28-Mar-2014

11:10

x86

Dành cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Mstscax.dll

6.3.9600.17056

6,580,224

28-Mar-2014

11:28

x64

Mstscax.mof

Không áp dụng

2,055

26-Nov-2013

22:49

Không áp dụng

Rdvidcrl.dll

6.3.9600.16415

1,057,792

28-Mar-2014

11:28

x64

Tsgqec.dll

6.3.9600.16415

62,976

28-Mar-2014

11:28

x64

Mstscax.dll

6.3.9600.17056

5,699,072

28-Mar-2014

11:10

x86

Mstscax.mof

Không áp dụng

2,055

26-Nov-2013

22:44

Không áp dụng

Rdvidcrl.dll

6.3.9600.16415

856,064

28-Mar-2014

11:10

x86

Tsgqec.dll

6.3.9600.16415

53,248

28-Mar-2014

11:10

x86


Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8 và Windows Server 2012

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8

Tên tệp

X86_5a936156213fa28f9c2c2aba9922fa37_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20913_none_d4f47e77a443b980.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

11-Jan-2014

Thời gian (UTC)

15:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ba05d712dd6cd73db3ce64ee7de574f9_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16794_none_176d571b78d3b796.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

11-Jan-2014

Thời gian (UTC)

15:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16794_none_2c8e4b4997170bcb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

137,760

Ngày (UTC)

11-Jan-2014

Thời gian (UTC)

15:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20913_none_2d6d6910aff4afdd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

137,760

Ngày (UTC)

11-Jan-2014

Thời gian (UTC)

15:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8 và Windows Server 2012

Tên tệp

Amd64_6e367e6fccb372d3f69a33e4ff15c569_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16794_none_41d4be9943a99084.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,092

Ngày (UTC)

11-Jan-2014

Thời gian (UTC)

15:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9d58c23539850e6466310b0ec98d1aeb_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20913_none_ddb483f260557a60.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,092

Ngày (UTC)

11-Jan-2014

Thời gian (UTC)

15:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16794_none_88ace6cd4f747d01.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

137,766

Ngày (UTC)

11-Jan-2014

Thời gian (UTC)

15:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20913_none_898c049468522113.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

137,766

Ngày (UTC)

11-Jan-2014

Thời gian (UTC)

15:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16794_none_2c8e4b4997170bcb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

137,760

Ngày (UTC)

11-Jan-2014

Thời gian (UTC)

15:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20913_none_2d6d6910aff4afdd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

137,760

Ngày (UTC)

11-Jan-2014

Thời gian (UTC)

15:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên ARM của Windows 8

Tên tệp

Arm_1c74a81baf24470b372e78baba02b4d8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16794_none_b8b7cfc1641c79bc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

11-Jan-2014

Thời gian (UTC)

15:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16794_none_2c90bda197142a91.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

137,760

Ngày (UTC)

11-Jan-2014

Thời gian (UTC)

15:08

Nền tảng

Không áp dụng

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

X86_d6c98ab2ccc466e12ffcf48c720a0e07_31bf3856ad364e35_7.2.7601.22641_none_46cff2a6a3453f4b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

28-Mar-2014

Thời gian (UTC)

16:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_7.2.7601.22641_none_ebfad09366d512b1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

158,248

Ngày (UTC)

28-Mar-2014

Thời gian (UTC)

11:56

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_1c20e9166e4e4333d15b5e48b2ae1556_31bf3856ad364e35_7.2.7601.22641_none_75611ccbbb734df0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,092

Ngày (UTC)

28-Mar-2014

Thời gian (UTC)

16:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_7.2.7601.22641_none_48196c171f3283e7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

158,254

Ngày (UTC)

28-Mar-2014

Thời gian (UTC)

12:00

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_7.2.7601.22641_none_ebfad09366d512b1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

158,248

Ngày (UTC)

28-Mar-2014

Thời gian (UTC)

11:56

Nền tảng

Không áp dụng


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×