Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn đã cài đặt Microsoft Exchange Server cập nhật Tích lũy 9 (CU9) 2019 hoặc bản cập nhật Microsoft Exchange Server 2016 Tích lũy 20 (CU20).

  • Bạn thêm người dùng hỗ trợ hộp thư vào nhóm vai trò "Quản lý Người nhận" hoặc gán vai trò "Tạo Người nhận Thư" cho người dùng đó.

  • Bạn đăng nhập vào Trung Exchange Quản trị Viên (EAC) làm người dùng này.

  • Bên dưới người nhận > hộp thư, bạn chọn dấu cộng, rồi chọn hộp thư của người dùng đó.

Trong tình huống này, bạn nhận được thông báo lỗi "500 - Lỗi Không mong muốn" và bạn không thấy tùy chọn tạo hộp thư mới.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản cập nhật tích lũy sau đây, cho phù hợp:

Cập nhật tích lũy 10 cho Exchange Server 2019 trở lên cho bản cập nhật tích lũy Exchange Server 2019

Cập nhật Tích lũy 21 cho Exchange Server 2016 trở lên cho bản cập nhật tích lũy Exchange Server 2016.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×