Triệu chứng

Khi bạn sử dụng loại kết nối WCF SAP Nco (kết nối .NET Framework) BizTalk Server 2013 R2, thêm padding (gian màu trắng) được bổ sung và cho SAP.

Khi hoạt động IDOC nhận xảy ra, các trường văn bản được đệm với khoảng chiều dài bằng chiều dài trường. Ví dụ: các yếu tố OBJECT_KEY được xác định bởi SAP là một chuỗi 50 ký tự.

Khi bạn sử dụng cổ điển RFC như trong ví dụ sau đây, không gian màu trắng dấu được thêm:

<OBJECT_KEY>testfromBiztalk</OBJECT_KEY>
Tuy nhiên, khi bạn sử dụng loại kết nối Nco, dấu gian màu trắng được bổ sung, như trong ví dụ sau:

< OBJECT_KEY > testfromBiztalk < / OBJECT_KEY >

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do bộ điều hợp Nco mới thiếu chức năng kết thúc điều chỉnh để loại bỏ các khoảng không gian.

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Khắc phục sự cố giúp giải quyết vấn đề này được bao gồm trong Cập Nhật tích lũy gói 4 BizTalk Adapter gói 2013tích lũy gói 5 BizTalk Server 2013 R2.

Lưu ý Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, IDOC sẽ được cắt giống như khi bạn sử dụng cổ điển RFC.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về các gói dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server.

Tìm hiểu thêm về BizTalk Server hotfix và Cập Nhật tích luỹ hỗ trợ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×