Tóm tắt

Bản Windows 10 kỹ thuật xem trước ngày Cập Nhật có sẵn cho Windows 10 kỹ thuật xem trước và Windows Server kỹ thuật xem trước. Gói cập nhật này cung cấp một tập hợp các hoạt động và độ tin cậy.

Thông tin

Thông tin cập nhật


Cách tải xuống bản cập nhật

Bản cập nhật này có sẵn từ Windows Update.

Cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm các cải tiến và sửa chữa:

  • Cải thiện độ tin cậy để ngăn chặn một số hệ thống lỗi explorer.exe

  • Khắc phục sự cố có thể gây ra một ứng dụng bị xóa vô tình được cài đặt lại

  • Suất hiệu quả kéo dài tuổi thọ pin

  • Cải thiện độ tin cậy cho máy ảo live di trú

  • Cải thiện hiệu suất cho Internet Explorer

  • Khắc phục sự cố có thể gây ra đang chờ xử lý các bản cập nhật Windows được báo cáo không đúng trong lịch sử Cập Nhật

  • Khắc phục sự cố có thể gây ra các Menu bắt đầu được đăng ký không đúng cách và không thể khởi động

  • Khắc phục sự cố có thể gây ra pixilation ngẫu nhiên trên màn hình khi sử dụng Remote Desktop Client


Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải đang chạy Windows 10 kỹ thuật Preview build 9926.

Thông tin khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác trên tệp.
Cho tất cả phiên bản 64-bit của Windows 10 kỹ thuật xem trướcTên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Fileinfo.xml

Không áp dụng

81,423

22-Jan-2015

18:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Packageinfo.xml

Không áp dụng

1,098

22-Jan-2015

18:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Packagestructure.xml

Không áp dụng

14,065

22-Jan-2015

18:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows10.0-kb3034229-x64-express.cab

Không áp dụng

106,293

22-Jan-2015

16:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows10.0-kb3034229-x64.msu

Không áp dụng

12,254,142

22-Jan-2015

16:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows10.0-kb3034229-x64.psf

Không áp dụng

76,286,580

22-Jan-2015

16:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows10.0-kb3034229-x64.cab

Không áp dụng

12,076,919

22-Jan-2015

16:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows10.0-kb3034229-x64.xml

Không áp dụng

448

22-Jan-2015

16:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Wsusscan.cab

Không áp dụng

172,274

22-Jan-2015

16:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_09836022d81e2d7e7a47a0abdf5f9407_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_0b3f4035ddeac02e.manifest

Không áp dụng

707

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_1b2747f0d59a9b1a365aaa3a47ac13e2_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_3f04a2c47fc2668e.manifest

Không áp dụng

702

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_4d790061060f7365f0928853bc928093_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_d52baac0440c3fa1.manifest

Không áp dụng

718

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_4e134fde788dbf9248ce6551ae333e78_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_191b2c310fc6f3f2.manifest

Không áp dụng

717

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_4e390122a80d1fad329979f967d00bbf_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_78bda792a41d3c24.manifest

Không áp dụng

700

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_54decd64d68192b794fcd53360e4dd15_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_c0b05ea8f742b814.manifest

Không áp dụng

725

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_5d85caac7ab3c33b24d9852ebc0c688e_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_4ac41d56ef975912.manifest

Không áp dụng

709

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_8bedc1bf7ea450efdd6ac2ecb131e534_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_242a2313865d07b8.manifest

Không áp dụng

709

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_aab92637ba626875f1440f92990191d5_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_4b10aae122be4ca8.manifest

Không áp dụng

713

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_b5888019e27cbb58587131f9b3b4909e_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_fc68c10537932bc9.manifest

Không áp dụng

695

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_b9d38bccc1e1111f289987bd39f732c9_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_1678f1eded619366.manifest

Không áp dụng

720

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_ba73f8c8afd5d1eb5098df7924c4351c_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_3b510646a9f95c41.manifest

Không áp dụng

725

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_bf107a5a0b42ef09ceaa673aae2e8b14_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_d817b4a69187957e.manifest

Không áp dụng

700

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_d66d1940c8c450480448f6e6ca4cc5e1_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_0c550f7e774ec04d.manifest

Không áp dụng

718

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_dbe2cff0b9277b02a9a78237872f2bbd_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_5386043b0ae6aa28.manifest

Không áp dụng

710

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_microsoft-windows-a..-service.deployment_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_270564a6049a480f.manifest

Không áp dụng

8,033

21-Jan-2015

12:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_microsoft-windows-directwrite-fontcache_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_df85e8abc8991f17.manifest

Không áp dụng

12,778

21-Jan-2015

12:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_microsoft-windows-modernexecserver_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_af1757c6441ce176.manifest

Không áp dụng

5,801

21-Jan-2015

12:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_microsoft-windows-t..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_28b827f4d86179f9.manifest

Không áp dụng

23,971

21-Jan-2015

12:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_0ac9e21c7cf22078.manifest

Không áp dụng

168,579

21-Jan-2015

12:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_microsoft-windows-twinui-appcore_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_6ca49811121d0788.manifest

Không áp dụng

21,858

21-Jan-2015

12:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_microsoft-windows-u..x-musupdatehandlers_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_c2cf1707d253e06a.manifest

Không áp dụng

14,391

21-Jan-2015

12:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_microsoft-windows-w..client-installagent_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_c4ade940bb46a14f.manifest

Không áp dụng

17,244

21-Jan-2015

12:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_microsoft-windows-w..owsupdateclient-aux_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_6fcf719474a3bc2f.manifest

Không áp dụng

171,591

21-Jan-2015

12:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Amd64_microsoft-windows-w..wsupdateclient-core_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_89be374860e3632c.manifest

Không áp dụng

85,257

21-Jan-2015

12:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Msil_system.management.automation_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_a022455cdf3e30fe.manifest

Không áp dụng

1.710 người

21-Jan-2015

12:05

Không áp dụng

Không áp dụng

Package_10_for_kb3034229~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

3,173

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Package_11_for_kb3034229~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

2.037

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Package_12_for_kb3034229~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

2,044

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Package_13_for_kb3034229~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

1.849

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Package_14_for_kb3034229~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

2,996

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Package_1_for_kb3034229~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

1.806 người

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Package_2_for_kb3034229~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

1.793

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Package_3_for_kb3034229~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

2.511 người

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Package_4_for_kb3034229~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

3,009

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Package_5_for_kb3034229~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

2.470 người

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Package_6_for_kb3034229~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

2,472

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Package_7_for_kb3034229~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

2.496 người

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Package_8_for_kb3034229~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

2.037

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Package_9_for_kb3034229~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

1,833

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Package_for_kb3034229_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

11.778 người

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Wow64_microsoft-windows-t..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_330cd2470cc23bf4.manifest

Không áp dụng

12,303

21-Jan-2015

10:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Wow64_microsoft-windows-twinui-appcore_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_76f94263467dc983.manifest

Không áp dụng

21,858

21-Jan-2015

10:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Wow64_microsoft-windows-w..owsupdateclient-aux_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_7a241be6a9047e2a.manifest

Không áp dụng

170,277

21-Jan-2015

10:35

Không áp dụng

Không áp dụng

X86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_aeab4698c494af42.manifest

Không áp dụng

168,573

21-Jan-2015

10:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Appreadiness.dll

10.0.9926.2

520,192

21-Jan-2015

06:58

x64

Không áp dụng

Fntcache.dll

10.0.9926.2

1,643,008

21-Jan-2015

08:52

x64

Không áp dụng

Modernexecserver.dll

10.0.9926.2

538,112

21-Jan-2015

07:16

x64

Không áp dụng

Mstsc.exe

10.0.9926.2

3,271,168

21-Jan-2015

08:04

x64

Không áp dụng

Mstsc.mof

Không áp dụng

1,199

29-Nov-2014

02:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Connection.lnk máy tính để bàn từ xa

Không áp dụng

1.215 người

21-Jan-2015

04:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Mstscax.dll

10.0.9926.2

7,768,064

21-Jan-2015

06:47

x64

Không áp dụng

Mstscax.mof

Không áp dụng

2,055

29-Nov-2014

02:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Rdvidcrl.dll

10.0.9926.2

1,095,168

21-Jan-2015

08:52

x64

Không áp dụng

Rendrdp.dll

10.0.9926.2

2,092,544

21-Jan-2015

09:39

x64

Không áp dụng

Tsgqec.dll

10.0.9926.2

66,048

21-Jan-2015

09:24

x64

Không áp dụng

Twinui.appcore.dll

10.0.9926.2

1,362,944

21-Jan-2015

06:46

x64

Không áp dụng

Musupdatehandlers.dll

10.0.9926.2

238,080

21-Jan-2015

07:35

x64

Không áp dụng

Installagent.exe

10.0.9926.2

158,720

21-Jan-2015

07:35

x64

Không áp dụng

Storeagent.dll

10.0.9926.2

228,864

21-Jan-2015

07:37

x64

Không áp dụng

Wuapi.dll

10.0.9926.2

871,424

21-Jan-2015

08:24

x64

Không áp dụng

Wuapihost.exe

10.0.9926.2

10,752

21-Jan-2015

08:37

x64

Không áp dụng

Wups.dll

10.0.9926.2

45,568

21-Jan-2015

08:58

x64

Không áp dụng

Windowsupdateclient-core.ptxml

Không áp dụng

11,791

21-Jan-2015

04:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Wuauclt.exe

10.0.9926.2

43,048

21-Jan-2015

11:55

x64

Không áp dụng

Wuaueng.dll

10.0.9926.2

2,187,264

21-Jan-2015

07:12

x64

Không áp dụng

Wups2.dll

10.0.9926.2

48.640

21-Jan-2015

08:58

x64

Không áp dụng

System.management.automation.dll

10.0.9926.2

6,435,840

21-Jan-2015

11:23

x86

Không áp dụng

Mstsc.exe

10.0.9926.2

3,046,912

21-Jan-2015

07:23

x86

Mstsc.mof

Không áp dụng

1,199

29-Nov-2014

08:02

Không áp dụng

Twinui.appcore.dll

10.0.9926.2

1,110,528

21-Jan-2015

06:28

x86

Wuapi.dll

10.0.9926.2

700,928

21-Jan-2015

07:37

x86

Wuapihost.exe

10.0.9926.2

9,216

21-Jan-2015

07:46

x86

Wups.dll

10.0.9926.2

20,992

21-Jan-2015

08:02

x86

Mstscax.dll

10.0.9926.2

6,706,176

21-Jan-2015

06:30

x86

Không áp dụng

Mstscax.mof

Không áp dụng

2,055

29-Nov-2014

08:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Rdvidcrl.dll

10.0.9926.2

852,480

21-Jan-2015

07:59

x86

Không áp dụng

Rendrdp.dll

10.0.9926.2

1,630,720

21-Jan-2015

08:35

x86

Không áp dụng

Tsgqec.dll

10.0.9926.2

52,736

21-Jan-2015

08:22

x86

Không áp dụng

Package.cab

Không áp dụng

292,259

22-Jan-2015

16:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Cho tất cả phiên bản 32-bit của Windows 10 kỹ thuật xem trước

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Fileinfo.xml

Không áp dụng

53,219

22-Jan-2015

18:10

Không áp dụng

Packageinfo.xml

Không áp dụng

1,017

22-Jan-2015

18:10

Không áp dụng

Packagestructure.xml

Không áp dụng

10,373

22-Jan-2015

18:10

Không áp dụng

Windows10.0-kb3034229-x86-express.cab

Không áp dụng

92,411

22-Jan-2015

16:39

Không áp dụng

Windows10.0-kb3034229-x86.msu

Không áp dụng

7,445,747

22-Jan-2015

16:18

Không áp dụng

Windows10.0-kb3034229-x86.psf

Không áp dụng

44,215,072

22-Jan-2015

16:29

Không áp dụng

Windows10.0-kb3034229-x86.cab

Không áp dụng

7,270,068

22-Jan-2015

16:08

Không áp dụng

Windows10.0-kb3034229-x86.xml

Không áp dụng

446

22-Jan-2015

16:09

Không áp dụng

Wsusscan.cab

Không áp dụng

171,634

22-Jan-2015

16:13

Không áp dụng

Msil_system.management.automation_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_a022455cdf3e30fe.manifest

Không áp dụng

1.710 người

21-Jan-2015

10:31

Không áp dụng

Package_10_for_kb3034229~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

1,839

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Package_11_for_kb3034229~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

2,541

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Package_1_for_kb3034229~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

1.796 người

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Package_2_for_kb3034229~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

1,785

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Package_3_for_kb3034229~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

2,237

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Package_4_for_kb3034229~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

2,023

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Package_5_for_kb3034229~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

1.813 người

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Package_6_for_kb3034229~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

1.822 người

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Package_7_for_kb3034229~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

2,713

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Package_8_for_kb3034229~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

1,819

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Package_9_for_kb3034229~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

2,031

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

Package_for_kb3034229_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum

Không áp dụng

6,690

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

X86_35c667f9d87e79a7691e425c9f7bb931_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_e501b9283a8a11f7.manifest

Không áp dụng

713

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

X86_636a6dbe2ae44c5df03e37de2e80ec86_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_65936f99db63bccb.manifest

Không áp dụng

714

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

X86_6a7822524046172e1fcef2b592a4580c_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_a79a6b5c89f8afbe.manifest

Không áp dụng

709

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

X86_8998564a09fb24c31964f3d929e2cc89_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_3faa71128399b8c4.manifest

Không áp dụng

706

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

X86_b5888019e27cbb58587131f9b3b4909e_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_a04a25817f35ba93.manifest

Không áp dụng

693

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

X86_cc6865739c6ce45b889c8c6065872bf9_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_56f5fe932c7792ee.manifest

Không áp dụng

703

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

X86_d5c7bece419c04983d9aaacfdcd20203_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_dab35bca0484ed7e.manifest

Không áp dụng

705

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

X86_d66d1940c8c450480448f6e6ca4cc5e1_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_b03673fabef14f17.manifest

Không áp dụng

716

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

X86_d6db1b0977336025209e5f3334d7970d_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_aa8fa3d88a6bee6c.manifest

Không áp dụng

721

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

X86_e00ee3f5a7f21a6784922f7f987a3a08_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_02635a9de16d8fbf.manifest

Không áp dụng

696

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

X86_e3bc1a254b024a8d77d464c07a6788ab_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_6f228f5e145c803e.manifest

Không áp dụng

698

22-Jan-2015

12:19

Không áp dụng

X86_microsoft-windows-a..-service.deployment_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_cae6c9224c3cd6d9.manifest

Không áp dụng

8,031

21-Jan-2015

10:30

Không áp dụng

X86_microsoft-windows-directwrite-fontcache_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_83674d28103bade1.manifest

Không áp dụng

12,774

21-Jan-2015

10:32

Không áp dụng

X86_microsoft-windows-modernexecserver_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_52f8bc428bbf7040.manifest

Không áp dụng

5,799

21-Jan-2015

10:35

Không áp dụng

X86_microsoft-windows-t..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_cc998c71200408c3.manifest

Không áp dụng

23,961

21-Jan-2015

10:22

Không áp dụng

X86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_aeab4698c494af42.manifest

Không áp dụng

168,573

21-Jan-2015

10:22

Không áp dụng

X86_microsoft-windows-twinui-appcore_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_1085fc8d59bf9652.manifest

Không áp dụng

21,854

21-Jan-2015

10:30

Không áp dụng

X86_microsoft-windows-u..x-musupdatehandlers_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_66b07b8419f66f34.manifest

Không áp dụng

14,387

21-Jan-2015

10:35

Không áp dụng

X86_microsoft-windows-w..client-installagent_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_688f4dbd02e93019.manifest

Không áp dụng

17,242

21-Jan-2015

10:36

Không áp dụng

X86_microsoft-windows-w..owsupdateclient-aux_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_13b0d610bc464af9.manifest

Không áp dụng

171,587

21-Jan-2015

10:36

Không áp dụng

X86_microsoft-windows-w..wsupdateclient-core_31bf3856ad364e35_10.0.9926.2_none_2d9f9bc4a885f1f6.manifest

Không áp dụng

85,251

21-Jan-2015

10:35

Không áp dụng

System.management.automation.dll

10.0.9926.2

6,435,840

21-Jan-2015

10:16

x86

Appreadiness.dll

10.0.9926.2

394,240

21-Jan-2015

06:37

x86

Fntcache.dll

10.0.9926.2

1,365,504

21-Jan-2015

07:58

x86

Modernexecserver.dll

10.0.9926.2

412,672

21-Jan-2015

06:49

x86

Mstsc.exe

10.0.9926.2

3,046,912

21-Jan-2015

07:23

x86

Mstsc.mof

Không áp dụng

1,199

29-Nov-2014

08:02

Không áp dụng

Connection.lnk máy tính để bàn từ xa

Không áp dụng

1.215 người

21-Jan-2015

04:03

Không áp dụng

Mstscax.dll

10.0.9926.2

6,706,176

21-Jan-2015

06:30

x86

Mstscax.mof

Không áp dụng

2,055

29-Nov-2014

08:09

Không áp dụng

Rdvidcrl.dll

10.0.9926.2

852,480

21-Jan-2015

07:59

x86

Rendrdp.dll

10.0.9926.2

1,630,720

21-Jan-2015

08:35

x86

Tsgqec.dll

10.0.9926.2

52,736

21-Jan-2015

08:22

x86

Twinui.appcore.dll

10.0.9926.2

1,110,528

21-Jan-2015

06:28

x86

Musupdatehandlers.dll

10.0.9926.2

189,952

21-Jan-2015

07:02

x86

Installagent.exe

10.0.9926.2

128,000

21-Jan-2015

07:02

x86

Storeagent.dll

10.0.9926.2

175,104

21-Jan-2015

07:03

x86

Wuapi.dll

10.0.9926.2

700,928

21-Jan-2015

07:37

x86

Wuapihost.exe

10.0.9926.2

9,216

21-Jan-2015

07:46

x86

Wups.dll

10.0.9926.2

20,992

21-Jan-2015

08:02

x86

Windowsupdateclient-core.ptxml

Không áp dụng

11,791

21-Jan-2015

04:03

Không áp dụng

Wuauclt.exe

10.0.9926.2

39,392

21-Jan-2015

10:22

x86

Wuaueng.dll

10.0.9926.2

1,747,968

21-Jan-2015

06:46

x86

Wups2.dll

10.0.9926.2

22,528

21-Jan-2015

08:02

x86

Package.cab

Không áp dụng

291,753

22-Jan-2015

16:10

Không áp dụngTham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×