Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Quan trọng KB 2898742 chuyển hướng bạn đến bài viết này (KB 2884846). Khi bạn cài đặt gói Cập Nhật KB 2884846 từ Windows Update, KB 2898742 được bao gồm trong cài đặt gói Cập Nhật KB 2884846.

Tóm tắt

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 được phát hành tháng 10 năm 2013. Gói cập nhật này bao gồm hiệu suất và độ tin cậy cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2. Chúng tôi khuyên bạn nên áp dụng gói bản cập nhật này là một phần trong công việc bảo trì thường xuyên.

Chúng tôi khuyên bạn cũng áp dụng chung có sẵn bản Cập Nhật 2883200.

Thông tin

Thông tin cập nhật

Cách tải xuống bản cập nhật

Bản cập nhật này có sẵn trong Windows Update.

 • Bản cập nhật này được cung cấp dưới dạng bản cập nhật quan trọng.

 • Nếu bạn chọn các cài đặt bản cập nhật tự động (khuyến cáo) Windows Update cài đặt, bản cập nhật này được cài đặt tự động.

 • Nếu bạn chọn các cài đặt Windows Update, chúng tôi khuyên bạn nên ngay lập tức cài đặt bản cập nhật này thông qua Windows Update.

Bạn cũng có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Trung Tâm tải xuống của Microsoft và sau đó tìm kiếm KB2884846.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải đang chạy Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 hoặc Windows RT 8.1.

Thông tin khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Ghi chú thông tin tệp Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.3.960 0.16 xxx

  Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

Đối với Windows RT 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Acgenral.dll

6.3.9600.16419

9,728

03-Oct-2013

09:35

Không áp dụng

Acres.dll

6.3.9600.16384

310,784

22-Aug-2013

03:16

Không áp dụng

Acspecfc.dll

6.3.9600.16419

9,728

03-Oct-2013

09:08

Không áp dụng

Acwinrt.dll

6.3.9600.16384

8.704 người

22-Aug-2013

02:15

Không áp dụng

Camerautilities.dll

6.3.9600.16419

60,928

03-Oct-2013

09:23

Không áp dụng

Camerautilities.winmd

Không áp dụng

2,560

22-Aug-2013

01:26

Không áp dụng

Cdd.dll

6.3.9600.16384

155,648

22-Aug-2013

03:12

Không áp dụng

D3d11.dll

6.3.9600.16419

1,646,576

03-Oct-2013

10:22

Không áp dụng

D3dcapturetrackercomponent.dll

6.3.9600.16419

780,800

03-Oct-2013

09:22

Không áp dụng

D3dcapturetrackercomponent.winmd

Không áp dụng

10,752

22-Aug-2013

01:27

Không áp dụng

Drvmain.sdb

Không áp dụng

55,054

03-Oct-2013

05:03

Không áp dụng

Dwmcore.dll

6.3.9600.16419

1,692,672

03-Oct-2013

08:12

Không áp dụng

Dxgi.dll

6.3.9600.16419

389,936

03-Oct-2013

10:22

Không áp dụng

Dxgkrnl.sys

6.3.9600.16419

1,249,120

03-Oct-2013

10:28

Không áp dụng

Dxgmms1.sys

6.3.9600.16419

314,720

03-Oct-2013

10:28

Không áp dụng

Lddmcore.ptxml

Không áp dụng

2,465

21-Aug-2013

23:33

Không áp dụng

Microsoft-windows-desktopwindowmanager-compositor.ptxml

Không áp dụng

4,069

21-Aug-2013

23:33

Không áp dụng

Mrmcorer.dll

6.3.9600.16415

647,168

29-Sep-2013

03:01

Không áp dụng

Msctf.dll

6.3.9600.16418

948,776

02-Oct-2013

07:08

Không áp dụng

Msimain.sdb

Không áp dụng

286

03-Oct-2013

05:03

Không áp dụng

Panocapd-pixelshader.cso

Không áp dụng

1,216

18-Jun-2013

14:48

Không áp dụng

Panocapd-vertexshader.cso

Không áp dụng

1.760

18-Jun-2013

14:48

Không áp dụng

Pc-bkg-pixelshader.cso

Không áp dụng

828

18-Jun-2013

14:48

Không áp dụng

Pc-bkg-vertexshader.cso

Không áp dụng

1.752

18-Jun-2013

14:48

Không áp dụng

Photosynthcontrols.dll

6.3.9600.16419

1,209,344

03-Oct-2013

09:24

Không áp dụng

Photosynthcontrols.winmd

Không áp dụng

13,312

22-Aug-2013

01:27

Không áp dụng

Resources.ar-sa.pri

Không áp dụng

3,944

22-Aug-2013

12:29

Không áp dụng

Resources.bg-bg.pri

Không áp dụng

3.992

22-Aug-2013

12:25

Không áp dụng

Resources.cs-cz.pri

Không áp dụng

3,944

22-Aug-2013

12:29

Không áp dụng

Resources.da-dk.pri

Không áp dụng

3,920

22-Aug-2013

12:13

Không áp dụng

Resources.de-de.pri

Không áp dụng

3,968

22-Aug-2013

12:26

Không áp dụng

Resources.el-gr.pri

Không áp dụng

4,056

22-Aug-2013

12:26

Không áp dụng

Resources.en-gb.pri

Không áp dụng

3,896

22-Aug-2013

12:23

Không áp dụng

Resources.en-us.pri

Không áp dụng

3,896

22-Aug-2013

03:47

Không áp dụng

Resources.es-es.pri

Không áp dụng

3.880 người

22-Aug-2013

12:28

Không áp dụng

Resources.et-ee.pri

Không áp dụng

3.928

22-Aug-2013

12:25

Không áp dụng

Resources.fi-fi.pri

Không áp dụng

3,944

22-Aug-2013

12:28

Không áp dụng

Resources.fr-fr.pri

Không áp dụng

3,984

22-Aug-2013

12:29

Không áp dụng

Resources.he-il.pri

Không áp dụng

3.880 người

22-Aug-2013

12:27

Không áp dụng

Resources.hr-hr.pri

Không áp dụng

4,024

22-Aug-2013

12:27

Không áp dụng

Resources.hu-hu.pri

Không áp dụng

3,984

22-Aug-2013

12:26

Không áp dụng

Resources.it-it.pri

Không áp dụng

3.960 người

22-Aug-2013

12:22

Không áp dụng

Resources.ja-jp.pri

Không áp dụng

3,760

22-Aug-2013

12:21

Không áp dụng

Resources.ko-kr.pri

Không áp dụng

3,736

22-Aug-2013

12:21

Không áp dụng

Resources.lt-lt.pri

Không áp dụng

3.992

22-Aug-2013

12:29

Không áp dụng

Resources.lv-lv.pri

Không áp dụng

3.992

22-Aug-2013

12:29

Không áp dụng

Resources.nb-no.pri

Không áp dụng

3,920

22-Aug-2013

12:30

Không áp dụng

Resources.nl-nl.pri

Không áp dụng

3.928

22-Aug-2013

12:27

Không áp dụng

Resources.pl-pl.pri

Không áp dụng

3,984

22-Aug-2013

12:27

Không áp dụng

Resources.pri

Không áp dụng

11,720

22-Aug-2013

01:30

Không áp dụng

Resources.pt-br.pri

Không áp dụng

3,896

22-Aug-2013

12:26

Không áp dụng

Resources.pt-pt.pri

Không áp dụng

3,976

22-Aug-2013

12:31

Không áp dụng

Resources.ro-ro.pri

Không áp dụng

4,024

22-Aug-2013

12:19

Không áp dụng

Resources.ru-ru.pri

Không áp dụng

3,976

22-Aug-2013

12:31

Không áp dụng

Resources.sk-sk.pri

Không áp dụng

4,008

22-Aug-2013

12:19

Không áp dụng

Resources.sl-si.pri

Không áp dụng

3.992

22-Aug-2013

12:19

Không áp dụng

Resources.sr-latn-rs.pri

Không áp dụng

4,016

22-Aug-2013

12:13

Không áp dụng

Resources.sv-se.pri

Không áp dụng

3,896

22-Aug-2013

12:31

Không áp dụng

Resources.th-th.pri

Không áp dụng

3,912

22-Aug-2013

12:27

Không áp dụng

Resources.tr-tr.pri

Không áp dụng

4.000

22-Aug-2013

12:27

Không áp dụng

Resources.uk-ua.pri

Không áp dụng

3,936

22-Aug-2013

12:28

Không áp dụng

Resources.zh-cn.pri

Không áp dụng

3.696 người

22-Aug-2013

12:28

Không áp dụng

Resources.zh-hk.pri

Không áp dụng

3.688 người

22-Aug-2013

12:27

Không áp dụng

Resources.zh-tw.pri

Không áp dụng

3.688 người

22-Aug-2013

12:28

Không áp dụng

Stitcherrt.dll

6.3.9600.16419

1,138,176

03-Oct-2013

09:29

Không áp dụng

Stitcherrt.winmd

Không áp dụng

3,072

22-Aug-2013

01:27

Không áp dụng

Sysmain.sdb

Không áp dụng

34,920

03-Oct-2013

05:03

Không áp dụng

Windows store.lnk

Không áp dụng

2.191 người

21-Aug-2013

23:31

Không áp dụng

Windows.applicationmodel.store.dll

6.3.9600.16384

209,408

22-Aug-2013

02:09

Không áp dụng

Windows.applicationmodel.store.testingframework.dll

6.3.9600.16415

202,240

29-Sep-2013

03:21

Không áp dụng

Windows.devices.sensors.dll

6.3.9600.16419

230,400

03-Oct-2013

08:12

Không áp dụng

Windows.media.streaming.dll

12.0.9600.16416

936,960

01-Oct-2013

03:06

Không áp dụng

Winstore.css

Không áp dụng

18,254

18-Jun-2013

15:07

Không áp dụng

Winstore.htm

Không áp dụng

756

18-Jun-2013

15:07

Không áp dụng

Winstore.js

Không áp dụng

53,838

29-Sep-2013

02:50

Không áp dụng

Winstore.ui.winmd

Không áp dụng

17,920

21-Aug-2013

23:34

Không áp dụng

Winstoreui.dll

6.3.9600.16415

846,848

29-Sep-2013

03:03

Không áp dụng

Winstoreui-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

2.885 người

29-Sep-2013

05:32

Không áp dụng

Wserror.htm

Không áp dụng

1.585 người

29-Jul-2013

17:27

Không áp dụng

Wsshared.dll

6.3.9600.16415

680,448

29-Sep-2013

03:05

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Acgenral.dll

6.3.9600.16419

2,413,568

03-Oct-2013

09:42

x86

Acres.dll

6.3.9600.16384

310,784

22-Aug-2013

04:16

x86

Acspecfc.dll

6.3.9600.16419

442,880

03-Oct-2013

09:48

x86

Acwinrt.dll

6.3.9600.16384

8.704 người

22-Aug-2013

02:47

x86

Camerautilities.dll

6.3.9600.16419

61,952

03-Oct-2013

10:33

x86

Camerautilities.winmd

Không áp dụng

2,560

22-Aug-2013

01:43

Không áp dụng

Cdd.dll

6.3.9600.16384

178,688

22-Aug-2013

05:22

x86

D3d11.dll

6.3.9600.16419

1,765,384

03-Oct-2013

12:53

x86

D3dcapturetrackercomponent.dll

6.3.9600.16419

1,146,368

03-Oct-2013

10:32

x86

D3dcapturetrackercomponent.winmd

Không áp dụng

10,752

22-Aug-2013

01:44

Không áp dụng

Drvmain.sdb

Không áp dụng

114,186

03-Oct-2013

05:13

Không áp dụng

Dwmcore.dll

6.3.9600.16419

1,765,376

03-Oct-2013

09:07

x86

Dxgi.dll

6.3.9600.16419

406,400

03-Oct-2013

12:53

x86

Dxgkrnl.sys

6.3.9600.16419

1,306,968

03-Oct-2013

12:54

x86

Dxgmms1.sys

6.3.9600.16419

320,856

03-Oct-2013

12:54

x86

Lddmcore.ptxml

Không áp dụng

2,465

21-Aug-2013

23:38

Không áp dụng

Microsoft-windows-desktopwindowmanager-compositor.ptxml

Không áp dụng

4,069

21-Aug-2013

23:39

Không áp dụng

Mrmcorer.dll

6.3.9600.16415

621,056

29-Sep-2013

03:44

x86

Msctf.dll

6.3.9600.16418

1,018,960

02-Oct-2013

09:47

x86

Msimain.sdb

Không áp dụng

2,726,592

03-Oct-2013

05:13

Không áp dụng

Panocapd-pixelshader.cso

Không áp dụng

1,216

18-Jun-2013

12:26

Không áp dụng

Panocapd-vertexshader.cso

Không áp dụng

1.760

18-Jun-2013

12:26

Không áp dụng

Pc-bkg-pixelshader.cso

Không áp dụng

828

18-Jun-2013

12:26

Không áp dụng

Pc-bkg-vertexshader.cso

Không áp dụng

1.752

18-Jun-2013

12:26

Không áp dụng

Photosynthcontrols.dll

6.3.9600.16419

1,153,024

03-Oct-2013

10:34

x86

Photosynthcontrols.winmd

Không áp dụng

13,312

22-Aug-2013

01:44

Không áp dụng

Resources.ar-sa.pri

Không áp dụng

3,944

22-Aug-2013

11:48

Không áp dụng

Resources.bg-bg.pri

Không áp dụng

3.992

22-Aug-2013

11:43

Không áp dụng

Resources.cs-cz.pri

Không áp dụng

3,944

22-Aug-2013

11:48

Không áp dụng

Resources.da-dk.pri

Không áp dụng

3,920

22-Aug-2013

11:16

Không áp dụng

Resources.de-de.pri

Không áp dụng

3,968

22-Aug-2013

11:49

Không áp dụng

Resources.el-gr.pri

Không áp dụng

4,056

22-Aug-2013

11:43

Không áp dụng

Resources.en-gb.pri

Không áp dụng

3,896

22-Aug-2013

11:33

Không áp dụng

Resources.en-us.pri

Không áp dụng

3,896

22-Aug-2013

05:17

Không áp dụng

Resources.es-es.pri

Không áp dụng

3.880 người

22-Aug-2013

11:49

Không áp dụng

Resources.et-ee.pri

Không áp dụng

3.928

22-Aug-2013

11:43

Không áp dụng

Resources.fi-fi.pri

Không áp dụng

3,944

22-Aug-2013

11:47

Không áp dụng

Resources.fr-fr.pri

Không áp dụng

3,984

22-Aug-2013

11:47

Không áp dụng

Resources.he-il.pri

Không áp dụng

3.880 người

22-Aug-2013

11:47

Không áp dụng

Resources.hr-hr.pri

Không áp dụng

4,024

22-Aug-2013

11:47

Không áp dụng

Resources.hu-hu.pri

Không áp dụng

3,984

22-Aug-2013

11:49

Không áp dụng

Resources.it-it.pri

Không áp dụng

3.960 người

22-Aug-2013

11:47

Không áp dụng

Resources.ja-jp.pri

Không áp dụng

3,760

22-Aug-2013

11:47

Không áp dụng

Resources.ko-kr.pri

Không áp dụng

3,736

22-Aug-2013

11:47

Không áp dụng

Resources.lt-lt.pri

Không áp dụng

3.992

22-Aug-2013

11:43

Không áp dụng

Resources.lv-lv.pri

Không áp dụng

3.992

22-Aug-2013

11:43

Không áp dụng

Resources.nb-no.pri

Không áp dụng

3,920

22-Aug-2013

11:43

Không áp dụng

Resources.nl-nl.pri

Không áp dụng

3.928

22-Aug-2013

11:45

Không áp dụng

Resources.pl-pl.pri

Không áp dụng

3,984

22-Aug-2013

11:45

Không áp dụng

Resources.pri

Không áp dụng

11,720

22-Aug-2013

01:43

Không áp dụng

Resources.pt-br.pri

Không áp dụng

3,896

22-Aug-2013

11:45

Không áp dụng

Resources.pt-pt.pri

Không áp dụng

3,976

22-Aug-2013

11:47

Không áp dụng

Resources.ro-ro.pri

Không áp dụng

4,024

22-Aug-2013

11:48

Không áp dụng

Resources.ru-ru.pri

Không áp dụng

3,976

22-Aug-2013

11:47

Không áp dụng

Resources.sk-sk.pri

Không áp dụng

4,008

22-Aug-2013

11:40

Không áp dụng

Resources.sl-si.pri

Không áp dụng

3.992

22-Aug-2013

11:49

Không áp dụng

Resources.sr-latn-rs.pri

Không áp dụng

4,016

22-Aug-2013

11:16

Không áp dụng

Resources.sv-se.pri

Không áp dụng

3,896

22-Aug-2013

11:47

Không áp dụng

Resources.th-th.pri

Không áp dụng

3,912

22-Aug-2013

11:33

Không áp dụng

Resources.tr-tr.pri

Không áp dụng

4.000

22-Aug-2013

11:33

Không áp dụng

Resources.uk-ua.pri

Không áp dụng

3,936

22-Aug-2013

11:33

Không áp dụng

Resources.zh-cn.pri

Không áp dụng

3.696 người

22-Aug-2013

11:37

Không áp dụng

Resources.zh-hk.pri

Không áp dụng

3.688 người

22-Aug-2013

11:35

Không áp dụng

Resources.zh-tw.pri

Không áp dụng

3.688 người

22-Aug-2013

11:37

Không áp dụng

Stitcherrt.dll

6.3.9600.16419

1,408,000

03-Oct-2013

10:40

x86

Stitcherrt.winmd

Không áp dụng

3,072

22-Aug-2013

01:45

Không áp dụng

Sysmain.sdb

Không áp dụng

3,765,890

03-Oct-2013

05:13

Không áp dụng

Windows store.lnk

Không áp dụng

2.191 người

21-Aug-2013

23:43

Không áp dụng

Windows.applicationmodel.store.dll

6.3.9600.16384

208,896

22-Aug-2013

02:39

x86

Windows.applicationmodel.store.testingframework.dll

6.3.9600.16415

189,952

29-Sep-2013

03:50

x86

Windows.devices.sensors.dll

6.3.9600.16419

225,792

03-Oct-2013

09:02

x86

Windows.media.streaming.dll

12.0.9600.16416

977,408

01-Oct-2013

03:36

x86

Winstore.css

Không áp dụng

18,254

18-Jun-2013

12:42

Không áp dụng

Winstore.htm

Không áp dụng

756

18-Jun-2013

12:42

Không áp dụng

Winstore.js

Không áp dụng

53,838

29-Sep-2013

03:06

Không áp dụng

Winstore.ui.winmd

Không áp dụng

17,920

21-Aug-2013

23:40

Không áp dụng

Winstoreui.dll

6.3.9600.16415

861,696

29-Sep-2013

03:26

x86

Winstoreui-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

2.885 người

29-Sep-2013

07:49

Không áp dụng

Wserror.htm

Không áp dụng

1.585 người

29-Jul-2013

17:24

Không áp dụng

Wsshared.dll

6.3.9600.16415

698,880

29-Sep-2013

03:28

x86

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Acgenral.dll

6.3.9600.16419

289,792

03-Oct-2013

10:18

x64

Acres.dll

6.3.9600.16384

310,784

22-Aug-2013

04:16

x86

Acspecfc.dll

6.3.9600.16419

41,472

03-Oct-2013

10:27

x64

Acwinrt.dll

6.3.9600.16384

10.240 người

22-Aug-2013

09:54

x64

Camerautilities.dll

6.3.9600.16384

68,608

22-Aug-2013

11:16

x64

Camerautilities.winmd

Không áp dụng

2,560

22-Aug-2013

08:31

Không áp dụng

Cdd.dll

6.3.9600.16384

212,992

22-Aug-2013

12:36

x64

D3d11.dll

6.3.9600.16419

2,140,888

03-Oct-2013

14:05

x64

D3dcapturetrackercomponent.dll

6.3.9600.16419

1,321,984

03-Oct-2013

11:24

x64

D3dcapturetrackercomponent.winmd

Không áp dụng

10,752

22-Aug-2013

08:32

Không áp dụng

Drvmain.sdb

Không áp dụng

115,294

03-Oct-2013

05:08

Không áp dụng

Dwmcore.dll

6.3.9600.16419

2,144,768

03-Oct-2013

09:29

x64

Dxgi.dll

6.3.9600.16419

516,496

03-Oct-2013

14:05

x64

Dxgkrnl.sys

6.3.9600.16419

1,537,880

03-Oct-2013

14:07

x64

Dxgmms1.sys

6.3.9600.16419

382,808

03-Oct-2013

14:07

x64

Lddmcore.ptxml

Không áp dụng

2,465

22-Aug-2013

06:44

Không áp dụng

Microsoft-windows-desktopwindowmanager-compositor.ptxml

Không áp dụng

4,069

22-Aug-2013

06:44

Không áp dụng

Mrmcorer.dll

6.3.9600.16415

909,312

29-Sep-2013

04:00

x64

Msctf.dll

6.3.9600.16418

1,286,552

02-Oct-2013

11:00

x64

Msimain.sdb

Không áp dụng

2,757,152

03-Oct-2013

05:08

Không áp dụng

Panocapd-pixelshader.cso

Không áp dụng

1,216

18-Jun-2013

14:52

Không áp dụng

Panocapd-vertexshader.cso

Không áp dụng

1.760

18-Jun-2013

14:52

Không áp dụng

Pc-bkg-pixelshader.cso

Không áp dụng

828

18-Jun-2013

14:52

Không áp dụng

Pc-bkg-vertexshader.cso

Không áp dụng

1.752

18-Jun-2013

14:52

Không áp dụng

Photosynthcontrols.dll

6.3.9600.16419

1,394,176

03-Oct-2013

11:27

x64

Photosynthcontrols.winmd

Không áp dụng

13,312

22-Aug-2013

08:32

Không áp dụng

Resources.ar-sa.pri

Không áp dụng

3,944

22-Aug-2013

19:35

Không áp dụng

Resources.bg-bg.pri

Không áp dụng

3.992

22-Aug-2013

19:34

Không áp dụng

Resources.cs-cz.pri

Không áp dụng

3,944

22-Aug-2013

19:36

Không áp dụng

Resources.da-dk.pri

Không áp dụng

3,920

22-Aug-2013

19:19

Không áp dụng

Resources.de-de.pri

Không áp dụng

3,968

22-Aug-2013

19:50

Không áp dụng

Resources.el-gr.pri

Không áp dụng

4,056

22-Aug-2013

19:34

Không áp dụng

Resources.en-gb.pri

Không áp dụng

3,896

22-Aug-2013

19:24

Không áp dụng

Resources.en-us.pri

Không áp dụng

3,896

22-Aug-2013

12:31

Không áp dụng

Resources.es-es.pri

Không áp dụng

3.880 người

22-Aug-2013

19:51

Không áp dụng

Resources.et-ee.pri

Không áp dụng

3.928

22-Aug-2013

19:33

Không áp dụng

Resources.fi-fi.pri

Không áp dụng

3,944

22-Aug-2013

19:38

Không áp dụng

Resources.fr-fr.pri

Không áp dụng

3,984

22-Aug-2013

19:36

Không áp dụng

Resources.he-il.pri

Không áp dụng

3.880 người

22-Aug-2013

19:39

Không áp dụng

Resources.hr-hr.pri

Không áp dụng

4,024

22-Aug-2013

19:37

Không áp dụng

Resources.hu-hu.pri

Không áp dụng

3,984

22-Aug-2013

19:49

Không áp dụng

Resources.it-it.pri

Không áp dụng

3.960 người

22-Aug-2013

19:40

Không áp dụng

Resources.ja-jp.pri

Không áp dụng

3,760

22-Aug-2013

19:40

Không áp dụng

Resources.ko-kr.pri

Không áp dụng

3,736

22-Aug-2013

19:40

Không áp dụng

Resources.lt-lt.pri

Không áp dụng

3.992

22-Aug-2013

19:36

Không áp dụng

Resources.lv-lv.pri

Không áp dụng

3.992

22-Aug-2013

19:36

Không áp dụng

Resources.nb-no.pri

Không áp dụng

3,920

22-Aug-2013

19:36

Không áp dụng

Resources.nl-nl.pri

Không áp dụng

3.928

22-Aug-2013

19:38

Không áp dụng

Resources.pl-pl.pri

Không áp dụng

3,984

22-Aug-2013

19:38

Không áp dụng

Resources.pri

Không áp dụng

11,720

22-Aug-2013

08:30

Không áp dụng

Resources.pt-br.pri

Không áp dụng

3,896

22-Aug-2013

19:38

Không áp dụng

Resources.pt-pt.pri

Không áp dụng

3,976

22-Aug-2013

19:48

Không áp dụng

Resources.ro-ro.pri

Không áp dụng

4,024

22-Aug-2013

19:32

Không áp dụng

Resources.ru-ru.pri

Không áp dụng

3,976

22-Aug-2013

19:47

Không áp dụng

Resources.sk-sk.pri

Không áp dụng

4,008

22-Aug-2013

19:32

Không áp dụng

Resources.sl-si.pri

Không áp dụng

3.992

22-Aug-2013

19:31

Không áp dụng

Resources.sr-latn-rs.pri

Không áp dụng

4,016

22-Aug-2013

19:19

Không áp dụng

Resources.sv-se.pri

Không áp dụng

3,896

22-Aug-2013

19:48

Không áp dụng

Resources.th-th.pri

Không áp dụng

3,912

22-Aug-2013

19:44

Không áp dụng

Resources.tr-tr.pri

Không áp dụng

4.000

22-Aug-2013

19:44

Không áp dụng

Resources.uk-ua.pri

Không áp dụng

3,936

22-Aug-2013

19:44

Không áp dụng

Resources.zh-cn.pri

Không áp dụng

3.696 người

22-Aug-2013

19:23

Không áp dụng

Resources.zh-hk.pri

Không áp dụng

3.688 người

22-Aug-2013

19:25

Không áp dụng

Resources.zh-tw.pri

Không áp dụng

3.688 người

22-Aug-2013

19:23

Không áp dụng

Stitcherrt.dll

6.3.9600.16419

1,687,040

03-Oct-2013

11:33

x64

Stitcherrt.winmd

Không áp dụng

3,072

22-Aug-2013

08:32

Không áp dụng

Sysmain.sdb

Không áp dụng

408,072

03-Oct-2013

05:08

Không áp dụng

Windows store.lnk

Không áp dụng

2.191 người

22-Aug-2013

06:48

Không áp dụng

Windows.applicationmodel.store.dll

6.3.9600.16384

299,008

22-Aug-2013

09:41

x64

Windows.applicationmodel.store.testingframework.dll

6.3.9600.16415

249,856

29-Sep-2013

04:08

x64

Windows.devices.sensors.dll

6.3.9600.16419

294400

03-Oct-2013

09:16

x64

Windows.media.streaming.dll

12.0.9600.16416

1,217,024

01-Oct-2013

03:42

x64

Winstore.css

Không áp dụng

18,254

18-Jun-2013

15:07

Không áp dụng

Winstore.htm

Không áp dụng

756

18-Jun-2013

15:07

Không áp dụng

Winstore.js

Không áp dụng

53,838

29-Sep-2013

03:06

Không áp dụng

Winstore.ui.winmd

Không áp dụng

17,920

22-Aug-2013

06:45

Không áp dụng

Winstoreui.dll

6.3.9600.16415

1,062,400

29-Sep-2013

03:31

x64

Winstoreui-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

2.885 người

29-Sep-2013

09:21

Không áp dụng

Wserror.htm

Không áp dụng

1.585 người

29-Jul-2013

17:25

Không áp dụng

Wsshared.dll

6.3.9600.16415

837,120

29-Sep-2013

03:37

x64


Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×