We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Triệu chứng

Gói Trình cài đặt Microsoft Windows có chứa một số hành động nhất định không thể được cài đặt nếu vai trò Dịch vụ Máy tính Từ xa và 3072630 cập nhật bảo mật được cài đặt trên Windows Server 2012 R2 hoặc Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1).

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt tổng số cập nhật sau đây Windows:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×