Bài viết này mô tả bản Cập Nhật cho Windows Management Framework (WMF) 5.0 RTM thông qua Windows Server Update Services (WSUS) trên Windows Server 2012.

Giới thiệu về bản cập nhật này

Windows Management Framework (WMF) 5.0 mang tính năng đã được Cập Nhật từ WMF 4.0. Một số tính năng mới và Cập Nhật trong bản cập nhật này bao gồm:

 • Đủ quyền (JEA)

 • Tạo loại tùy chỉnh bằng cách sử dụng PowerShell lớp

 • Cải tiến trong gỡ lỗi tập lệnh PowerShell

 • Cải tiến trong cấu hình trạng thái mong muốn (DSC)

 • Kiểm tra sử dụng PowerShell sử dụng sao chép và ghi nhật ký

 • Phát hiện phần mềm, cài đặt và kho với PackageManagement

 • Khám phá mô-đun PowerShell, cài đặt và kho với PowerShellGet

 • Khám phá PowerShell Script, cài đặt và quản lý PowerShellGet

 • Lệnh ghép ngắn mới và Cập Nhật dựa trên phản hồi của cộng đồng

 • Thông tin luồng

 • Tạo lệnh ghép ngắn PowerShell dựa trên điểm cuối OData

 • Quản lý chuyển mạng bằng PowerShell

 • Phần mềm quản lý kho ghi (SIL)

Cách nhận bản cập nhật này

Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống Microsoft:

Download Tải xuống gói WMF 5.0 RTM ngay bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:

119591 cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyếnMicrosoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Cập nhật thông tin chi tiết

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin đăng ký

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký nào.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật phát hành trước đó.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là bản cập nhật sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Vui lòng xem Trạng thái sản phẩm tương thích cho sản phẩm tương thích và tương thích với Windows Management Framework 5.0.

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×