We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Triệu chứng

Bạn có một máy chủ đang chạy Windows Server 2012 là một bộ điều khiển miền. Bộ điều khiển vùng khởi động lại đột ngột và thông báo lỗi tương tự như sau được ghi vào Nhật ký ứng dụng:

Lỗi ứng dụng 1000
Faulting ứng dụng: lsass.exe, phiên bản: 6.2.9200.16420, dấu thời gian: 0x505a9bdf
Faulting module: schannel. DLL, phiên bản: 6.2.9200.16722, dấu thời gian: 0x5240bf32
Ngoại trừ Mã: 0xc0000005
lỗi offset: 0x00000000000104ee
quá trình id: 0x278
ứng dụng thời gian bắt đầu: 0x01cee5dc027296b6
Faulting ứng dụng đường dẫn: C:\Windows\system32\lsass.exe
Faulting module đường dẫn: C:\Windows\system32\schannel. DLL
báo cáo ID: 287f7125-51d6-11e3-93fe-2c59e5473471


Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì bộ điều khiển vùng không xử lý một số ngữ cảnh bảo mật đúng cách. Lsass.exe dùng để trỏ NULL nếu bộ nhớ không được phân bổ cho các chức năng pOutput -> .pvBuffer pBuffers [0] hoặc cờ ASC_REQ_ALLOCATE_MEMORY được thiết lập để yêu cầu LSA cấp phát bộ nhớ.

Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft Support. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải đang sử dụng Windows 8 hoặc Windows Server 2012.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Để có danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật này 2952379.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×