Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật có chứa một số cải tiến cho máy khách Windows Update trong Windows 7 gói dịch vụ 1 (SP1) và Windows Server 2008 R2 SP1. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Giới thiệu về bản cập nhật này

Bản cập nhật này cho phép hỗ trợ cho các kịch bản nâng cấp từ Windows 7 cho Windows 10 và cung cấp trải nghiệm hơn khi bạn có thể thử nâng cấp hệ điều hành do một số điều kiện lỗi. Bản cập nhật này cũng giúp cải thiện khả năng theo dõi chất lượng trải nghiệm nâng cấp của Microsoft.

Sự cố được khắc phục trong bản cập nhật này

 • Giả sử rằng bạn sử dụng Cập nhật phần mềm đại lý áp dụng bản cập nhật phần mềm hoặc xác định tuân thủ bản cập nhật phần mềm trong System Center Configuration Manager 2007 R2. Tác nhân Windows Update quét máy tính khách hàng thường xuyên. Trong trường hợp này, quá trình quét không thành công và tạo ra một trạng thái "Không yêu cầu" cho tất cả các bản Cập Nhật. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi "8007000E".

  Lưu ý Sự cố này xảy ra sau khi bạn cài đặt Windows Update Client cho Windows 7: tháng 12 năm 2015.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do bộ nhớ trên máy tính được phân mảnh khi tác nhân Windows Update quét máy tính trong System Center Configuration Manager 2007 R2.

Cách nhận bản cập nhật này

Quan trọng Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này được cung cấp dưới dạng bản Cập Nhật tuỳ chọn trên Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem Cách nhận bản cập nhật thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống các tệp sau từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft.

Hệ điều hành

Bản cập nhật

Tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Tất cả phiên bản dựa trên x86 của Windows Embedded Standard 7

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Tất cả phiên bản dựa trên x64 của Windows Embedded Standard 7

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Tất cả phiên bản dựa trên IA của Windows Server 2008 R2

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Microsoft hỗ trợ tệp, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

119591 cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyếnMicrosoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Cập nhật thông tin chi tiết

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt bản cập nhật này, hãy cài đặt gói dịch vụ 1 cho Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2.

Thông tin đăng ký

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký nào.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật phát hành trước đó.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác trên tệp.

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.760 1.19xxx

  Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê trong phần "thông tin tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

ia64 Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Wu.upgrade.ps.dll

7.6.7601.19077

29,696

20-Nov-2015

18:03

IA-64

Wuapi.dll

7.6.7601.19077

1,232,384

20-Nov-2015

18:04

IA-64

Wudriver.dll

7.6.7601.19077

192,512

20-Nov-2015

18:04

IA-64

Wups.dll

7.6.7601.19077

55,808

20-Nov-2015

18:04

IA-64

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

33,297

20-Nov-2015

19:34

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

28,868

20-Nov-2015

17:55

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

35,814

20-Nov-2015

19:37

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

37.426

20-Nov-2015

19:34

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

33,599

20-Nov-2015

19:36

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

25,741

20-Nov-2015

19:31

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

26,023

20-Nov-2015

19:32

Không áp dụng

Wuapp.exe

7.6.7601.19077

76,288

20-Nov-2015

18:03

IA-64

Wuwebv.dll

7.6.7601.19077

354,304

20-Nov-2015

18:04

IA-64

Wuauclt.exe

7.6.7601.19077

193,536

20-Nov-2015

18:03

IA-64

Wuaueng.dll

7.6.7601.19077

4,664,832

20-Nov-2015

18:04

IA-64

Wups2.dll

7.6.7601.19077

58,368

20-Nov-2015

18:04

IA-64

Windowsupdate.admx

Không áp dụng

20,572

03-Jun-2015

20:21

Không áp dụng

Wucltux.dll

7.6.7601.19077

4,213,248

20-Nov-2015

18:04

IA-64

Wuapi.dll

7.6.7601.19077

573,440

20-Nov-2015

18:34

x86

Wudriver.dll

7.6.7601.19077

93,696

20-Nov-2015

18:34

x86

Wups.dll

7.6.7601.19077

30,208

20-Nov-2015

18:34

x86

Wuapp.exe

7.6.7601.19077

35,328

20-Nov-2015

18:33

x86

Wuwebv.dll

7.6.7601.19077

174,080

20-Nov-2015

18:34

x86

x86 Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Wu.upgrade.ps.dll

7.6.7601.19077

11,776

20-Nov-2015

18:33

x86

Wuapi.dll

7.6.7601.19077

573,440

20-Nov-2015

18:34

x86

Wudriver.dll

7.6.7601.19077

93,696

20-Nov-2015

18:34

x86

Wups.dll

7.6.7601.19077

30,208

20-Nov-2015

18:34

x86

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

41,480

20-Nov-2015

18:55

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

32,153

20-Nov-2015

18:56

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

31,358

20-Nov-2015

18:47

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

33,297

20-Nov-2015

18:54

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

57,068

20-Nov-2015

18:54

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

28,868

20-Nov-2015

18:26

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

33,603

20-Nov-2015

18:56

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

32,404

20-Nov-2015

18:47

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

35,814

20-Nov-2015

18:51

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

38,779

20-Nov-2015

18:52

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

35,181

20-Nov-2015

18:48

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

33,606

20-Nov-2015

18:51

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

37.426

20-Nov-2015

18:49

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

33,599

20-Nov-2015

18:55

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

30.314 người

20-Nov-2015

18:47

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

31,639

20-Nov-2015

18:46

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

34,275

20-Nov-2015

18:52

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

33,574

20-Nov-2015

18:49

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

34,286

20-Nov-2015

18:52

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

51,979

20-Nov-2015

19:00

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

30,390

20-Nov-2015

18:46

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

33,002

20-Nov-2015

18:48

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

25,741

20-Nov-2015

18:47

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

26,023

20-Nov-2015

18:49

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

26,023

20-Nov-2015

18:47

Không áp dụng

Wuapp.exe

7.6.7601.19077

35,328

20-Nov-2015

18:33

x86

Wuwebv.dll

7.6.7601.19077

174,080

20-Nov-2015

18:34

x86

Wuauclt.exe

7.6.7601.19077

136,192

20-Nov-2015

18:33

x86

Wuaueng.dll

7.6.7601.19077

2,062,848

20-Nov-2015

18:34

x86

Wups2.dll

7.6.7601.19077

35,840

20-Nov-2015

18:34

x86

Windowsupdate.admx

Không áp dụng

20,572

03-Jun-2015

20:23

Không áp dụng

Wucltux.dll

7.6.7601.19077

2,956,800

20-Nov-2015

18:34

x86

Winsetupui.dll

6.1.7601.19077

73,728

20-Nov-2015

18:34

x86

x64 Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Wu.upgrade.ps.dll

7.6.7601.19077

12,288

20-Nov-2015

18:54

x64

Wuapi.dll

7.6.7601.19077

709,632

20-Nov-2015

18:54

x64

Wudriver.dll

7.6.7601.19077

98,816

20-Nov-2015

18:54

x64

Wups.dll

7.6.7601.19077

36,864

20-Nov-2015

18:54

x64

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

41,480

20-Nov-2015

19:51

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

32,153

20-Nov-2015

19:52

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

31,358

20-Nov-2015

19:55

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

33,297

20-Nov-2015

19:57

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

57,068

20-Nov-2015

19:48

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

28,868

20-Nov-2015

18:47

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

33,603

20-Nov-2015

19:54

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

32,404

20-Nov-2015

19:51

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

35,814

20-Nov-2015

19:49

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

38,779

20-Nov-2015

19:55

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

35,181

20-Nov-2015

19:46

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

33,606

20-Nov-2015

19:56

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

37.426

20-Nov-2015

19:57

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

33,599

20-Nov-2015

19:51

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

30.314 người

20-Nov-2015

19:46

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

31,639

20-Nov-2015

19:48

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

34,275

20-Nov-2015

19:56

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

33,574

20-Nov-2015

19:48

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

34,286

20-Nov-2015

19:55

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

51,979

20-Nov-2015

19:54

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

30,390

20-Nov-2015

19:51

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

33,002

20-Nov-2015

19:50

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

25,741

20-Nov-2015

19:48

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

26,023

20-Nov-2015

19:51

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

26,023

20-Nov-2015

19:52

Không áp dụng

Wuapp.exe

7.6.7601.19077

37,888

20-Nov-2015

18:54

x64

Wuwebv.dll

7.6.7601.19077

192,512

20-Nov-2015

18:54

x64

Wuauclt.exe

7.6.7601.19077

140,288

20-Nov-2015

18:54

x64

Wuaueng.dll

7.6.7601.19077

2,609,152

20-Nov-2015

18:54

x64

Wups2.dll

7.6.7601.19077

37,888

20-Nov-2015

18:54

x64

Windowsupdate.admx

Không áp dụng

20,572

03-Jun-2015

20:23

Không áp dụng

Wucltux.dll

7.6.7601.19077

3,170,304

20-Nov-2015

18:54

x64

Winsetupui.dll

6.1.7601.19077

91,136

20-Nov-2015

18:54

x64

Wuapi.dll

7.6.7601.19077

573,440

20-Nov-2015

18:34

x86

Wudriver.dll

7.6.7601.19077

93,696

20-Nov-2015

18:34

x86

Wups.dll

7.6.7601.19077

30,208

20-Nov-2015

18:34

x86

Wuapp.exe

7.6.7601.19077

35,328

20-Nov-2015

18:33

x86

Wuwebv.dll

7.6.7601.19077

174,080

20-Nov-2015

18:34

x86


ia64 Windows Server 2008 R2

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Ia64_0109ef719b3ecb23652f62655a58f7ef_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_f9c3e9362f3164f1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_0a8a8205ef6e254bbbf2edbf9c49c1f5_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_dfc39d222da5ec7b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_13d42a07267760e854c160eb11cd742e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_dda976c54e5905de.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_18305be79632714682b718be77137654_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_9ca3065126c92d32.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.086

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_1b6d2f372e987981e906e155f69394ff_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_8b5a375738c3725d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_200b9ed565cec22a507e60f260373c4b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_044ed59301b612cf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.086

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_212d2521f223b9546146fab5fe224fcd_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_3b480b0865942e5f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,078

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_2544e93721212d872f84ccbe66104514_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_a16b5f26f0a51e88.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_2e7a77d0cb2775d809e7cc443d033323_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_1382454b6a506a2f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

707

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_38a7909277584fc52c68df5499c476a3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_4611fcac8e3dbc54.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

725

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_397874890de13f2f55faeb65aacae25b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_89558f0c3687de43.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_39bbc0995cf163f944b754ec7a37c2b7_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_6d1342ef9ce29484.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_3ebf9c421a4d04b5a25779bac8bd8aca_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_d5224eb00ab68e87.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_4c47d6b83dc1fde302d7f8779f02154d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_37496e3ef4e097f5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_58398c45bf428366d72dde5c10ca4f03_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_8239e98687183f66.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.086

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_61130b4b629390f974af90b89ddcb333_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_d41e1790ba2f1249.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_61b16b21872ac076fc80a52f6b2bfe4d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_11edf6456080b8bd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_7316c77ea205d2d3d96bbcccf6e996d6_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_75f7427386509263.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

714

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_73934e63f13d97d5c1612254b727dc61_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_13d4708b0d9f4751.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_781cead6553542430e22a0fcd8846984_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_2e16c895eac46c1c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_7e6f413f5857adf091da9d29327fc992_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_6ca71d2c2eee6ff0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.070

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_8dd5c5ecc911d396e16a24ac7e54ca12_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_9f198fe69f487cb0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_9d0ae9d372cf05d091185df475428303_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_aee1474a7666baea.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_a49ae137fb8446e4203f6ee2bd0e7ab9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_3e49da7d62ed1313.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_a5b55a1ad149c8dfd56a0d82862f024c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_d7f2f471519f84cb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_aabcf07c3d2729fdf4265f39e4eebbe9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_b433d22d0ccdc33e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_afe7bd343523b1a48801700235652233_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_1dd02ee857a4ad34.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_bee1a2323ad1ae1f03d8def4027aab54_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_a772c88246c0f073.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.086

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_ceb677be90ef450a036c1782fbcb2a7b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_b3b31c811ae2336e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_daadc7ea6d84d60080ce212ed17f2617_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_9d49dd87a97665de.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_e8ff9e102eee21a28a90280d0164e4fe_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_f5317468795276b6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.086

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_f04758cac75455cd5d526c3f3bd3a2a2_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_dff4feae68a3332a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.086

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_f081554d6904d09c9a3c4afc661417ed_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_1c10d283764b0f78.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_f16da333408095577105a001c438d28c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_9d6f759210427297.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.086

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_de-de_48e372478050d259.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.356

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:46

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_en-us_f1d448406f2ede1e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.356

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

18:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_fr-fr_94571b236227e625.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.356

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:46

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ja-jp_20a490772c74dd7e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.356

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:49

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ko-kr_c40e6d2c1ee5a494.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.356

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:46

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-cn_515ab2ae5650b830.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.356

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:49

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-tw_5556f00453c194a0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.356

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..ent-internalupgrade_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_cf40f792d038ce9a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

5,243

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

18:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_de-de_378b6b3cf2a2dad8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,441

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:46

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_en-us_e07c4135e180e69d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,441

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

18:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_fr-fr_82ff1418d479eea4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,441

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:46

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ja-jp_0f4c896c9ec6e5fd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,441

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:49

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ko-kr_b2b666219137ad13.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,441

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:46

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-cn_4002aba3c8a2c0af.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,441

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:49

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-tw_43fee8f9c6139d1f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,441

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_de-de_e1b8caeb6d4a93dd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.474 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:46

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_en-us_8aa9a0e45c289fa2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.474 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

18:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_fr-fr_2d2c73c74f21a7a9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.474 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:46

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ja-jp_b979e91b196e9f02.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.474 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:49

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ko-kr_5ce3c5d00bdf6618.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.474 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:46

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-cn_ea300b52434a79b4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.474 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:49

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-tw_ee2c48a840bb5624.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.474 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..owsupdateclient-aux_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_71190dfac0a78fd9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

170,376

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

18:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_de-de_91429bc4d731a13e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.467

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:46

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_en-us_3a3371bdc60fad03.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.467

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

18:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_fr-fr_dcb644a0b908b50a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.467

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:46

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ja-jp_6903b9f48355ac63.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.467

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:49

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ko-kr_0c6d96a975c67379.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.467

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:46

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-cn_99b9dc2bad318715.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.467

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:49

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-tw_9db61981aaa26385.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.467

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..pdateclient-activex_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_1b23ce3b665ec1d5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

10,583

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

18:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..wsupdateclient-core_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_8b07d3aeace736d6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

49,355

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

18:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-windowsupdate-adm_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_47998a94160c653e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.774 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

18:53

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-windowsupdateclient-ui_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_08b4f7594ceb7987.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

10,487

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

18:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,171

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_de-de_482a6ccb5a0abe12.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_en-us_f11b42c448e8c9d7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

18:35

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_fr-fr_939e15a73be1d1de.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ja-jp_1feb8afb062ec937.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ko-kr_c35567aff89f904d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-cn_50a1ad32300aa3e9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-tw_549dea882d7b8059.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-w..owsupdateclient-aux_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_d78aafdaad67ba0e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

169,136

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

18:50

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-w..pdateclient-activex_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_8195701b531eec0a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

9,724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

18:50

Nền tảng

Không áp dụng

x86 Windows 7

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

18,760

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_03a4d14c429e2991b377a89640550c8d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_099e45a96316c3fd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_04b98a84e71efd602f5e99e916d03373_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_2e8c801fcfb8eb9b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_050cbb9774004cfa017f56d041acb69e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_d73464f3a0ac9da5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_07b36ed07fc1417383959936f36fb1c9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_911dd8ca9d89c37f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_07e37cf7619626be866d005e2e7af67a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_a493b365d290620c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_091b5b1719010c27be8c1bf78d204504_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_e0c681db81fe5f93.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_0acc3430bf3121c31be454732949f20e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_27861517e09f5a86.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_12e12b6d346171f17a37a0a0ae5f6e04_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_5f42530a24fa4a3c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_1496cb71b9835a35051b6e6545249a31_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_eeb9e9508a42c3bc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_192f27602bc82166f2cfdedccc009ff5_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_7bc1407608b88fd6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_19829b9ce24f5958a8dd2dc048f787a1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_c3d0adc685bfae97.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_19d58eb9f8f8bead177eecf0221f946a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_577f82195f5f94ae.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_1cd86ddb1dced88fa02c048122711ada_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_65eefebbf8d75dd7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_1daba5125fe5729b148dc11c106d3f51_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_266febcdb611932b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_20041b4359f851309bcc2fd976c3d0ee_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_ca7d51baa789117a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_2046e463e63b2ae958ba454ee250a930_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_a4949726473060f8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_23f58824b889a4a31b0ea10c6a48a069_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_56b2a699bb66eb9c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_24a2316666efe9b44f24c1184eced884_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_21cd94eb53685dfa.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_24e59cc79debe502498311d53d2f3877_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_1ebf7873510b423b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_25ecf3c3b885f38856f642f4f8c6df56_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_4dbd8bb3420d2eeb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_26e533950abaf27e6c3d89294815dd1f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_d359cc72142998f5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_26ec12a6b97142d2bd4f84536bd32953_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_86eef6492531c6c3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_2e30fdb050190ceac135a0afbb53c4aa_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_d3d4709c9b87985b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_3009fcdfe8080b962eadf77889fcf216_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_f509c0f0f501b670.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_317ec03623bed0e206b47b3fa7463c05_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_ad7eac4b43af6b98.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_33cd72bf8634c515f3b6aeaf05911a33_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_1b618e86a8c0ec9c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_33e87ad1a72607612aeb4b97c9a12ed7_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_6654859ff9d13810.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_33fc115c86996f96d7a880a815b79ccb_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_20eef29c49a37a29.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_3512998eec5f8d3f917356535e50cb50_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_3aa78d6f1844f2e8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_36098a42f277b751520da35b92112b8a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_8133108d8308bbc2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_37e98bc9655eeff73304dac8cb314e9a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_98fe00e53c503439.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_400784b07cd14ca6ce22c9b859144963_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_6a0f36ffa7beaedb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_40841dcd80b9909d4b92cc862e2ae8eb_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_ea5feeb1284d2498.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_4125bec758bba141f01e0a7da86e02c5_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_049c8abaae93521b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_422a5a27fe1d0ddb2412a85fbc709420_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_96f9a3c6c6790274.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_43c2b24d44c8188374f0c61d04a28b73_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_8e50894d3e454e03.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_47350bd9db296a62cff9b065f166018d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_10c94f0d2f54bf61.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_477adfa0950fd2eb27d2ead9442b7b17_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_134bdd1ab39dfb18.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_4908e68e5a768cef1f533d98ac1cec6c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_e3cbed1720731072.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_4c61613d5280191c0922a8679d4885b8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_e09a53c50ddf7e9e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_4d2882f3c33f48a9c49dccb9ee65ab05_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_00ec02ef565a27e0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_4dc356c0856ae49795b873465c952d60_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_ed6bee1e9b97c5fd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_4edafc3e23c3d35f836a448088de23a5_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_71e7f30f25f97baa.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_4f31c57c7d0bb8036f8ccb1e1797ce72_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_ac2a66b3967e993d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_4f5a7a7a0d3fca1e84ae860027e27920_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_6ea3d520b7336fc9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_4faeacbc6a1daf38842df54bec166d9d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_79e3f129b62a1cf2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_512fb5008f265384307aff24f42ed0e5_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_6581f40c432be17d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_54689f683688780f8da4fa33c0c3d95d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_ad888c79e6150aa1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_587b9cbc6556725cb8bdd98ab3734f43_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_f3f59cc016b2018c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_5c2620d337dc195c26a49eb81404b915_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_6d283e9d5d6f0351.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_5de7fcf356ad75ce18004556e5e5548b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_7907862bb094a905.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_5f6e11a055f32e7f54f1dd093b61dbc0_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_12bc24754e36df48.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_63a47f71f435c35baab65c423b05aa0e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_7556304900d0a443.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_63ac03fb93e589890c174e5e28fc9f70_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_103d4d5c751a309f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_64a1146bea8cd6a3adf891d2036ef088_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_f1ad13b8afaf96ab.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_662f0b8e82c7d819b4239d1efac63c34_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_1e14d38c56764004.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_66cbbd95fc6c1dc8652a5a0b983caf0d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_67432dd74aa476eb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_66de721104d65bea213a55bd7025b7e9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_cc48a9a052d253c3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_67738d5d4bf852a2cf9e8f3100c5447b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_0a0a2a7c5f6cdc1e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_6b60c80fe0093515aa97267f1ca8a560_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_fda2e05ad73a1065.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_6c26789aeeb17e35d740133166e62c00_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_c6daecb612b07f3e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_6eff68290a71bce58c13cf3cfb344ed2_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_0b47eefca5b48b2c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7149957c1b23181b28e59f4d33e299dc_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_2566d30502a3cb04.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_72380107d7a9440fd0474d467d154500_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_ecaa52d632dce212.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7585416b25e20c57181055d6eb35ca70_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_ff4a9516296648db.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7ac9a0ba3a4992005355d65c6d8a285e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_97351dcebc459c21.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7b42e0a4c983243cf86e1f198417e8ff_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_8d7bb52125eed85f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7b4d0814ae014542cdd7cc7b6f35c660_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_414b0b1eb2cabdc0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7d630e3ba9e96d1a56632a96f2c16d94_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_143cfc85c99940a5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7e8030ea0f5c9778105345ed673abf7e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_b55d39294ae63860.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7f2a2e545f417ab265a18372fe354275_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_6db332430b0ca5a6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_82874d606196c7e294b03796ef5d89ad_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_681d101c60cde0f2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_84a53c0f525628f0a4119a3d6734d641_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_6688520306034f27.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_84da7d6ed9e0b64803afed1a1952edca_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_57078ea36c16f026.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_86983cca2a053c4f5413efe6d9c8b99f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_7ac6112298d7c7ce.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_8834e548b015d5c8d237711334da83ae_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_7a0d79b50e66b2de.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_8bde86f2645a63d9b4b0f77c63c45076_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19077_none_1d057726d0446f98.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

698

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_8e7a57c86414f2574df79f193d871f0e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_cd325e5176b07ae7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_8ea08ce346129824fd1f4773c1180de6_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_beb65ea293ffde63.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_8fe3f4b06f3139892d6eace0b7175142_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_71ae944dc4096870.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_912c96957ebf7af7746cd004228e0d42_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_c03bb921a7251b88.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_9241688881458bfcd40540108e5bf8a6_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_8cda4582358cf0d0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_9b21e92d315f991ac763738f8f7300c5_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_5a595fff7f33e0b4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_9cdf67757291f4a32731a27860c00457_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_b90bb6cb4c1e20c2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_9d2726da19bad91322d6f266f1f9179d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_c7d6c398a4122a1a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_a1bc4272149038c96fdc5e49da1c9cab_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_9a45f8df88a7ca5f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_a351848e8d8209bade9e360eecab8631_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_011d3b6eadda0561.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_a50c0f29dafa6c359bba9e527f39b6f3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_81abda95a02c0996.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_a96db7f19f63ba4329f2a6e9a4ca1280_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_4d1631bf651ae768.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_a9ae77a08c87f361470c401c31c4a7d6_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_09db03791ade5ba6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_aac2fa2084b3f399fe4f3e7b8268e98a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_8060482f266eb86b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ab0a43943051a7936a4071c295853c47_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_db9b1dcf6f9cc57f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ab3178b1aefb04821e47735e0f86b40a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_52f7555e734ccedf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ab448fb564823f1f7fff452a921d8a35_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_486f7f72d535b9ec.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ae04700ccbd44aae594df7358e68682a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_c7f95ea55140238b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ae8cdcdb7876d828e4b3b63bd06d62d9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_4eff4d660ed13b0e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_b1e8e28e3740311ad875d618e81a9573_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_ef4f0f0ff4a1bade.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_b4f81b629077a4ff1bcb0579e67e7a27_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_d10432d1aaf00a20.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_b5706b5046e405206b5906223129cc8e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_02889fcd6eb74e8f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_b8cb68d02c4d0b242df685c58659958c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_4b2a9c0386ca1282.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_c253b758c8fdd20f4eda3f7d3aef2f47_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_a35348a734bd41ba.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_c27bbadc2353906ced16ae3f993fabc0_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_5ddbb448a7a68c2b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_c48fc60c959efd779ffe2557e29edbd6_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_86735183886bdcd9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ca4dc2ed67bffaa21d420790610ebc20_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_f9690a91531839c7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_cd31d5ee6773d6ff5e1fec6581a77d46_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_5d2e1aec0ab28f1b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_cdd4b3ec454f61a5cacf8fa53110a2f1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_e5924867b7ff9946.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ce009ae0ae6e5e94277261afa0a52022_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_9ebd5e783a83a248.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ceed98f89b780d2b33b18839710c90dd_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_72c994bf6ece76f7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d2244ea199646a1cff126cbefc01774d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_a23830819bc3b7ad.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d35673fd5fd7419569b2c19650b07899_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_8d9f68f48e7f8b8b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d3cb8af734dbd45d8da47c792e7204e7_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_5504c8a0a1f73117.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d42a43981b0fe71629da893cc6e5831d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_3d817a20fbf542bb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d44ee23b540a14850b6ffa7c2383e21b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_654eb774c50f341e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d5475f529f6e5fdf66b5242a2de07b05_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_1c7f5e3bc1abadd6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d6e5831e7c464e9ca047d6450ee5955b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_6a04ef31a4b79df3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_dc5373405c7e9c1da6599ea9f2ad6984_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_ceb38a75079809b3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_dd47375b38ec6122d02d3ef3350ce12f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_81688a8eef7e5ebe.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_de1a61bb87d5886f31fb98628b9ab0f7_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_d52dd0bdd4778e0c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e365fc258c7b2515f4c985538de311c0_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_c001be7302bbfcb2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e58ce9c619ddcd6c53166e16ea989588_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_ac4c8aea3caf4af0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e783fca579f79184c101dc5dbb485c69_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_04505220b7e5c22d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e7d5eaed3a321793a818d74a939c1724_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_b6b5dbecb19801f5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e8c680172855b23fec4b304b2982584e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_ae11ee94d5bfbacb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e8c85f281b380b301b975f2c319de74e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_e068e9a6acd1b949.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e8cc7567bf1e6bcca46300384ad92369_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_6d06df4e1aa734e3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e9c788e2cd75c09f66fae29506a516df_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_49788e666e98d837.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ea606ebf8510b3635dac300e18dd881b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_81cdd77ec7678cd6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_eae49adf9bc012b34cfefe50fec26056_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_d9749c3fb66d3ba0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_eb9a6ba1fe9e84b30a013eb4a936ef0c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_8e5a957cd2709f58.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ee0ff98cfdf72cbcba714e008a9a286d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_be5fac98d68ab222.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ef3ec52106c66e1f2315701b9ac0ffab_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_01052d96b7cb5b96.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_efca778f7067a0cd931d7d82ee33fc2a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_0767e173889f3fe7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_f311e158599fdf24c785d1d4007767ea_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_8c3b791c8efa8352.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

725

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_f4157a45e107c6ea029c0ce53b28b9cc_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_68189851a5124e1a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_f4802e7dc4bce95f402e4dd9e62ea781_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_00a8949c45580c82.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

705

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_f9cd1d07891790162c8829cfbb68cd58_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_b297d35e645fd54a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_fc39d23b3361f48644e6e38906065024_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_7949a1d92d250bce.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_fcc7cb3e6272c30c7b57ca4af99b9e50_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_c4bf952657652291.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_fd068530c13828999c89d102d9f0b685_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_f7b9b29dee31246b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_fe973b01c863f09ef1ba686f3797d51a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_db0e43e8797d973a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ar-sa_5d3300caaa2e4b42.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_bg-bg_0372e2539aae9c99.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_cs-cz_ae7c58ee883678c4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_da-dk_4bb639157e7c74c3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_de-de_48e1ce518052c95d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_el-gr_f177fbe46f6831eb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_en-us_f1d2a44a6f30d522.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

18:37

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_es-es_f19e012e6f57c6c7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:12

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_et-ee_eb5dccbe735da356.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_fi-fi_90b905db6471b8f1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_fr-fr_9455772d6229dd29.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_he-il_d8751ecf4898de17.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_hr-hr_da91d1af474c4add.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_hu-hu_dbc5f7754689ac45.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_it-it_7e7d6d74395bc2a7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ja-jp_20a2ec812c76d482.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ko-kr_c40cc9361ee79b98.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_lt-lt_67d7f537110f6735.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_lv-lv_68a563bb108da825.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_nb-no_ac9f4a6af70cc754.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_nl-nl_aade95a8f838d129.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_pl-pl_f11af02add5b3edd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_pt-br_f36edacedbe4d2c1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:12

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_pt-pt_f450aa3adb54429d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ro-ro_388b7072c1bb0df9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:06

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ru-ru_3af3bbfec035d0c9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_sk-sk_da0ec0abb54fc2f3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_sl-si_d920e263b5e9d5d6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:06

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_sr-..-cs_78aa5ef62f42391e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,375

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:06

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_sv-se_d6eea673b75edb24.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_th-th_7bf8c826a8a39865.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_tr-tr_7ffbf0baa61add15.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_uk-ua_1bdbd3619d4c0361.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-cn_51590eb85652af34.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-hk_50040746572e21c4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-tw_55554c0e53c38ba4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 2.355 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ent-internalupgrade_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_cf3f539cd03ac59e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

5,242

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:00

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ar-sa_4bdaf9c01c8053c1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_bg-bg_f21adb490d00a518.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_cs-cz_9d2451e3fa888143.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_da-dk_3a5e320af0ce7d42.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_de-de_3789c746f2a4d1dc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_el-gr_e01ff4d9e1ba3a6a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_en-us_e07a9d3fe182dda1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

18:37

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_es-es_e045fa23e1a9cf46.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:12

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_et-ee_da05c5b3e5afabd5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_fi-fi_7f60fed0d6c3c170.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_fr-fr_82fd7022d47be5a8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_he-il_c71d17c4baeae696.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_hr-hr_c939caa4b99e535c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_hu-hu_ca6df06ab8dbb4c4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_it-it_6d256669abadcb26.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ja-jp_0f4ae5769ec8dd01.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ko-kr_b2b4c22b9139a417.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_lt-lt_567fee2c83616fb4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_lv-lv_574d5cb082dfb0a4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_nb-no_9b474360695ecfd3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_nl-nl_99868e9e6a8ad9a8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_pl-pl_dfc2e9204fad475c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_pt-br_e216d3c44e36db40.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:12

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_pt-pt_e2f8a3304da64b1c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ro-ro_27336968340d1678.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:06

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ru-ru_299bb4f43287d948.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_sk-sk_c8b6b9a127a1cb72.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_sl-si_c7c8db59283bde55.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_sr-..-cs_675257eba194419d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.460 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:06

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_sv-se_c5969f6929b0e3a3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_th-th_6aa0c11c1af5a0e4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_tr-tr_6ea3e9b0186ce594.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_uk-ua_0a83cc570f9e0be0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-cn_400107adc8a4b7b3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-hk_3eac003bc9802a43.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-tw_43fd4503c6159423.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,440

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ar-sa_f608596e97280cc6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_bg-bg_9c483af787a85e1d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_cs-cz_4751b19275303a48.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_da-dk_e48b91b96b763647.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_de-de_e1b726f56d4c8ae1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_el-gr_8a4d54885c61f36f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_en-us_8aa7fcee5c2a96a6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

18:37

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_es-es_8a7359d25c51884b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_et-ee_84332562605764da.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_fi-fi_298e5e7f516b7a75.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_fr-fr_2d2acfd14f239ead.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_he-il_714a777335929f9b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_hr-hr_73672a5334460c61.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_hu-hu_749b501933836dc9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_it-it_1752c6182655842b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ja-jp_b978452519709606.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ko-kr_5ce221da0be15d1c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_lt-lt_00ad4ddafe0928b9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_lv-lv_017abc5efd8769a9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_nb-no_4574a30ee40688d8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_nl-nl_43b3ee4ce53292ad.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_pl-pl_89f048ceca550061.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_pt-br_8c443372c8de9445.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_pt-pt_8d2602dec84e0421.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ro-ro_d160c916aeb4cf7d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ru-ru_d3c914a2ad2f924d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_sk-sk_72e4194fa2498477.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_sl-si_71f63b07a2e3975a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_sr-..-cs_117fb79a1c3bfaa2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.493

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:06

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_sv-se_6fc3ff17a4589ca8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_th-th_14ce20ca959d59e9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_tr-tr_18d1495e93149e99.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_uk-ua_b4b12c058a45c4e5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-cn_ea2e675c434c70b8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-hk_e8d95fea4427e348.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-tw_ee2aa4b240bd4d28.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,473

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..owsupdateclient-aux_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_71176a04c0a986dd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

170,374

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

18:58

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ar-sa_a5922a48010f1a27.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,465

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_cs-cz_f6db826bdf1747a9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,465

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_da-dk_94156292d55d43a8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,465

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_de-de_9140f7ced7339842.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,465

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_el-gr_39d72561c64900d0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,465

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_en-us_3a31cdc7c611a407.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,465

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

18:37

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_es-es_39fd2aabc63895ac.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,465

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_fi-fi_d9182f58bb5287d6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,465

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_fr-fr_dcb4a0aab90aac0e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,465

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_he-il_20d4484c9f79acfc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,465

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_hu-hu_242520f29d6a7b2a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,465

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_it-it_c6dc96f1903c918c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,465

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ja-jp_690215fe8357a367.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,465

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ko-kr_0c6bf2b375c86a7d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,465

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_nb-no_f4fe73e84ded9639.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,465

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_nl-nl_f33dbf264f19a00e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,465

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_pl-pl_397a19a8343c0dc2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,465

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_pt-br_3bce044c32c5a1a6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,465

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_pt-pt_3cafd3b832351182.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,465

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ru-ru_8352e57c17169fae.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,465

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_sv-se_1f4dcff10e3faa09.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,465

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_tr-tr_c85b1a37fcfbabfa.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,465

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-cn_99b83835ad337e19.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,465

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-hk_986330c3ae0ef0a9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,465

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-tw_9db4758baaa45a89.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,465

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdateclient-activex_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_1b222a456660b8d9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

10,582

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

18:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..wsupdateclient-core_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_8b062fb8ace92dda.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

49,352

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:01

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-windowsupdate-adm_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_4797e69e160e5c42.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,771

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:01

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-windowsupdateclient-ui_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_08b353634ced708b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

10,485

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:00

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-winsetupui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19077_none_60d581aa241b1d5c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,814

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:02

Nền tảng

Không áp dụng

x64 Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_03704f8d237437c1c9c3f59e40c04d60_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_cec2ab1d1c3ada06.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_04d96c34d54b5db4067a635712b2fa7c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_71dcafe3382d86c6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_05febb12f056c282bfc96d3e2ee77bad_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_7db033f0a0124994.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_0689e8b0e6862b38cf2a8bf8f07144b6_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_dae37cbe035c673c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_0761c8fc521b8ec2912880cef68ef48b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_e56d0d2a8a239e8f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_095463080f9afd98767a5e82c061cbf4_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_eedf95dd4cd2f13c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_0bb7c0568f5749d0a9967db283e64492_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_8e9a4a67bf4ea2b7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_0dded02081aa35d921ad266eb4e794e9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_60c44e0635b60b99.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_0e4b090cdce7a1f70388278055a0aec4_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_faa7fd2f9bdc2403.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_1019b9838a15ae4b60f062a8dbe6c45c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_86aabfc8f33b9dd9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_10cfe13b7f6a93caf22684dac262029d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_a656a6e35af5c9f4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_1674ee368e1188f83cd24c2418203e16_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_aecfa78e023809dd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_18840373b07ea65ab51b9a151e145661_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19077_none_6bb3c0cd6fe7770c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

702

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_1b4272d9ffa15bd3eb692041dfe20b5d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_0d96024c5378523c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_1ecf7f4f99131f4467fc4c47205295d2_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_cc66af5c419fb59a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_1efa8fba2ff364d8dc66ec3f075bf262_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_1ba7e1dc2f57253f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_216a089a920180af2ee67ae12d03abaf_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_69293e59073594d6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_22fe9e3e2a79b9b88068030f3f9ad9e5_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_0bfb980a68040b9e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_27f0db49e8b217d75ee3fc5a94e8e0c9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_d9e65c5627ab0a0a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_280f89c8b074e88bd43dda662a963375_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_bf38744fac45c75c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_2a89def19d429ed76da11fcb9db98e09_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_9eed2ed7406358a6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_2c1665958dc91dab0a9a71a3e8ed9670_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_adc31880242f2de8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_2d279e16cea52afe65ea7727d37d4c77_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_26390fb22a90d749.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_2ea4ae6a9ab82457673c2565387e8d45_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_3c3a5d5a68e6d28c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_2f61dcf861163ebf983917a8745258b9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_032082d320a7d052.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_30dfaac869470ce50c3ea5943366e5c1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_ff40dd844c6a66a5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_30e99a85423082350a7fe8588232f53b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_78c3bea091d0741a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_3189f9e817022450aeb4b593065cb24d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_ef1500899aeee041.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_31d386edf0d7d2e6fca16fdfcb3e97fe_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_8a0a3835a0f2a935.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_3437784a57c780519c2c0b818f66efb1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_802ca7e7fbd38643.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_35194e877e4f105da9f79732dfa67e41_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_ace5461d46517be6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_37977a2eedda9ecc84cec3acd40f0bfb_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_1bdb88d3d36d1679.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_3a71878039938c72248e1e176f56c2f0_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_62dff2a36a2311ba.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_3e5a4ef59bc49f22c73a1400f8bd4453_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_b04db556ec310232.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_3e9bcaf99e55c3ae0a4d3c8f2f25ae18_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_33cc34fba7a7d019.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_3f782515f09c58da7e3c24d7a12d54b4_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_c676004e68fab887.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_40cc54acdd3e7bb4e71d63b8fa8f8e4b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_49697afac23dc7d2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_427f3c10aebe6f7c14275492a44e42d2_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_94140d51c6e26a11.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_44c875f395dcf1969bd406f4692b5507_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_d0eaeec6a9060b8c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_4594d256598b5cfddc08c80d06b693c6_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_78ece6e839344518.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_46dee08a80510f906c00d59b5d971348_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_8912c9a580d5da92.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_47526312d129bc8d1228ff6015899bbb_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_a7cee860c51ea680.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_496171c463a87834274942a6e429262b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_4bdf4eaef324b5f2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_4b891603f6ec6d8d9b643bba6c8584af_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_c002151f6a8d5c15.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,098

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_4cbf8b7268f8f57460d9366fb004679e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_ff14c017ac34caf3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5005660f898f8e7e61e5c49d7218e320_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_02a06c87e8a6a1b7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_50d7db5ba8a3c7b7192217ea8c70a8c7_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_68e6652a0ed85bc0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_50ea851fd09e3c360084795ab9d39fe8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_cff26c9c5f118ddc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_50f0eb987aeabad4aa506423c7d45de1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_5981ed1b3eb5f6a5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_52099b1d662ba633934443d1dc400e6e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_2d1ca7d5ceaf4040.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,072

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5291e6b0441a698ec375830ccf0acb25_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_2c441dd82f692402.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_562ea0789617789a846b835ce9ce5f81_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_19a4dde84cbbe7d9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5775eff1fa131078ed574d64a9cb7e83_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_501d75f189253db0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_57abe102fd4a8945d7dbb9ab2688e278_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_266a8037fd9e86dd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5b279197f912de834d9bdc726f99a9ac_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_f261f72d4519c6e9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5be83b5cdd952793b14a6d8beede6b73_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_99e43cc2e2faddfd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5de491acf12a55ea65a0f734896e5797_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_d3e958dd6578cddc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5f029833ee16ab16bb419de1562a7754_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_ebbb39472bb73980.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_6190a4c298df6bd2f7933f03f513fc19_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_842108d4ab4ef802.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_6341414e893ce5633135c72719921bba_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_4f45967553c8e422.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_63eb6853ceccdb63caab4470dfc3c2e9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_32c50139f20b5c84.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_6459c996321637f9ea3a0578e44e62c3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_ef48b38e3815172e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_656bd9b1852e932bd1eca93137a35c1f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_386b04bc3fe3ddc5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_660e35a93aecaff1ffac03f217f7f620_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_72ebf724db1b413f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_66d5d4cbf718d0c4a6e3a641cb6f5039_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_0322f4029d2069f6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_6729a5934fa51240eb69f75a863d9672_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_23ee37663ef6c195.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_6783090e5c0049d512bb2663863a426e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_afb243a4b0e8e97d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_6aa2476bda65c7204d410cb4ba91d35f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_2e87cecb5a0a0034.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_6ce3a0f723a8dbd31330e34248eb7971_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_6466c97de2d66cf4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_6cf77b677f4cb4727f784a73d9e28bf8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_79e1ef2b2fcdd542.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_73b7d3c785107dbf73e41aeb42296007_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_afedda07453f1e0f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_74c501363729bdbba17d5bf4d8ba1e40_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_f90aa93a9c68bde1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_74ff3998a20a10d1c54148d42e06cd66_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_1b746040b634f631.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

714

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_7808706912de5045f872316e62563a03_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_b41aa03385d0d40b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_81aed438f78367c64bac5f646014647c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_552f1512814f37de.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_82cf7505cd8f8d8a36c1aa35cd5d3aa4_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_78d8d6680a40a7c0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_870998053534f95cfce3afa5f64e93d1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_5a783e2ef2938fd8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_876e09ccee57863a8977567d87a2fbe3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_5fa428138680bd6e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_87a2cf322bcd4c270c8be587300809da_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_a8fc1fecfc4daf22.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_8876f87829b9a0d0d8f703df58d58e7d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_3513039cc807a169.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

716

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_8adb0ccf5371bd51c033cd7fff18fa68_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_fb9e7bd1ae6fcc40.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

729

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_8c5fef249e9771b7e8df0e85147197fc_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_2bb34bc756cb7a39.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_8cda8c825234d450baab822bb021fc13_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_d9905e91d985f158.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_92c3eae8b6204141b730a6242dcab28f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_253521b007ae9af3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9331beb037fa76826472acb7cdc50833_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_df0798f31e8efc28.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_99ebd76b552e489b6e639911a00fdde3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_835ee6a071c539a3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9c0eb580d5743d905149448548cff662_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_7ba24d7bae46a741.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9c6d9aaa443645c70b3a5d46fdf8f2e0_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_1cd383faf69acb74.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9d4c54a33d08e81ec4cf77b4b9d7a369_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_5f815e8438862e88.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9dfb09eb2093b031a466af96cdfde3f4_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_543e7d0ee58f5ba1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9f7e4b8d575aeb0382cfb28b53aa93ee_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_7621667d95469294.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a026008cac791e9ac7ac799517c853e8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_a15b2e90639d3f30.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a2b34066b8f5cc97890cd1eabf7e752d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_70b9f9b8bad3d370.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a6610e2e4bcc6cc4fdcdb222edd75657_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_381e0f06f45a4aac.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a70ccd69c8a1cdae5b38c9f35f580e64_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_bc17e792c53a095d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a92ebb492d366f1f869eddd00e5a93e9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_3cdf1e49e24c7c1b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_abc149ac6e29b2d820d7ae93f889a173_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_bfbd5759e07c270e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b001f9e119f1a48a5fe26700cca9a0a5_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_22b61c86def408c9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b04a701c8a7f42af377e9072bf83fc8a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_6bbc292ddf62474c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b2c8b21708127670da97ff2716134a2e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_a7db5bae8358bdcd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b3b76e93fc4cd08c92f5a87db4bfe14d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_ba56444515174f82.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b422d6e034c8c526f63d35387e61dc96_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_fc052bb3f65d04f6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b4bf07b34ba90f62c360bcf7fd302090_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_dc8e767593c0f66a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b54465bf48275dec3735b95694c8116c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_ac23fa7ec100201d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b652bbd606b30ef3a6aacad2cf37c1c0_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_0443833ecffb86a1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b98875e5ec52b793f1f9a164e18341d9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_cc3e22e3f3dd2218.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_bd5b99b494739240155a1df90b3ff606_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_8958c636d6d09d6a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c071f230b80b0fe96ae467f2f6a038e5_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_89a00fd617aff447.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c28497d7ffc484d268351dcdb3749d92_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_7c1309cf79e87a57.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c2900b511c142fedb1d254e5b7cb7510_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_c6137485c7ac8c33.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c2942435751525cb0c9b7d35bee71739_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_6ee6f986ea26438e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c323fb28bdb8478157839ed6741e6ca4_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_a3fb2ce353a509ff.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c3e5151de87e90a3e31a1794523c2d2d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_54feca46ad620d23.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c49c92ffed12cac41cd889b0b028a063_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_8ff835c2a8a9e680.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_caf9201df3bc22674477e310bb3efc88_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_b0fb43264f06c0d5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_cd558bb536701e2750a5dc8b2b1047c9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_7a5088763dbe68df.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ce78fc2f73c1b85cd8b22207e1c19cee_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_2999a64d470722dd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ce88272d65c78b40b34de7ca48bc47db_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_335fc3d8a1ed61ed.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_d6da816447a9dc8992fdb77d7d4d923e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_277bb091200a1fb0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_dcfed6443c73e1191d15d632923cddc2_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_cd8a88909872d616.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_def3502f03be114dfb90473554d7cd0d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_64b4e0377762a44a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e05642506664522f89b226e08512e175_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_7b35492f7c773d94.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e0e40ade22fc8b20fed41b5a88729b65_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_ee0b67dc163447c8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e1ab1c4f29fec79b41bfa59d7791dabf_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_1cfd9b094e325717.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e67f664345762f21d3a3cd1a2c681c29_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_ef174cb8889f93ea.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e6c88779559c41b19cf419608820e272_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_316f1940a80d91a3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e91f922d601e2e33cdcfe0b02dc2a0af_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_5ec14848bf885091.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e98bf8e88639ae0a52a55c37c29c6ee1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_9d5f1d8c9d70d91d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ec4d53ff368c5a653485e4d4980f697e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_691e2e37f5d1d0d4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ecec1aa9a2d2ea6e17b696594607ca51_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_1f889fe9a25431e2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.080

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ee1ea579185738b0c5d4bacb2e2f0678_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_01e843f792be2792.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

709

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f0c390b58e89436b46f47a6bb200df8f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_876204ddae49c995.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f27ea645ff7f18f9c32101d71f011bd5_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_5f8ac338ac538dda.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f4ea62645b95bc34d844508d0037f565_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_4fbd59939ea06910.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f6bb6e8edfc1562d4afd6e62bc3ffdb2_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_7a480a44fc50223b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f7416b9a9272026d82479a8a4064c619_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_58218df12f4dc131.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f9ee8eb1dc19e4daf4b7278e39de8202_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_47ee42f5e5429fac.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_fa3a2294945b76f4ab8955d7843d4487_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_cdc44390ce44f7a4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_fb07f99a585c35815145ab7e5d3e0971_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_c3758919420b6340.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ff8df5c691bd7a063735e0eb9e01af27_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_ba10fa6492ea9ead.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ar-sa_b9519c4e628bbc78.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_bg-bg_5f917dd7530c0dcf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_cs-cz_0a9af4724093e9fa.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_da-dk_a7d4d49936d9e5f9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_de-de_a50069d538b03a93.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_el-gr_4d96976827c5a321.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_en-us_4df13fce278e4658.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

18:56

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_es-es_4dbc9cb227b537fd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:16

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_et-ee_477c68422bbb148c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_fi-fi_ecd7a15f1ccf2a27.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_fr-fr_f07412b11a874e5f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_he-il_3493ba5300f64f4d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:06

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_hr-hr_36b06d32ffa9bc13.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_hu-hu_37e492f8fee71d7b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_it-it_da9c08f7f1b933dd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ja-jp_7cc18804e4d445b8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ko-kr_202b64b9d7450cce.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_lt-lt_c3f690bac96cd86b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_lv-lv_c4c3ff3ec8eb195b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_nb-no_08bde5eeaf6a388a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:06

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_nl-nl_06fd312cb096425f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_pl-pl_4d398bae95b8b013.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_pt-br_4f8d7652944243f7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_pt-pt_506f45be93b1b3d3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ro-ro_94aa0bf67a187f2f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ru-ru_97125782789341ff.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_sk-sk_362d5c2f6dad3429.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_sl-si_353f7de76e47470c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_sr-..-cs_d4c8fa79e79faa54.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.377 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:06

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_sv-se_330d41f76fbc4c5a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_th-th_d81763aa6101099b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_tr-tr_dc1a8c3e5e784e4b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_uk-ua_77fa6ee555a97497.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-cn_ad77aa3c0eb0206a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:12

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-hk_ac22a2ca0f8b92fa.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-tw_b173e7920c20fcda.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,357

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:12

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ent-internalupgrade_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_2b5def20889836d4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

5.244 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ar-sa_a7f99543d4ddc4f7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_bg-bg_4e3976ccc55e164e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_cs-cz_f942ed67b2e5f279.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_da-dk_967ccd8ea92bee78.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_de-de_93a862caab024312.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_el-gr_3c3e905d9a17aba0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_en-us_3c9938c399e04ed7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

18:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_es-es_3c6495a79a07407c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:16

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_et-ee_362461379e0d1d0b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_fi-fi_db7f9a548f2132a6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_fr-fr_df1c0ba68cd956de.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:12

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_he-il_233bb348734857cc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_hr-hr_2558662871fbc492.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_hu-hu_268c8bee713925fa.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_it-it_c94401ed640b3c5c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ja-jp_6b6980fa57264e37.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ko-kr_0ed35daf4997154d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_lt-lt_b29e89b03bbee0ea.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_lv-lv_b36bf8343b3d21da.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_nb-no_f765dee421bc4109.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_nl-nl_f5a52a2222e84ade.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_pl-pl_3be184a4080ab892.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_pt-br_3e356f4806944c76.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_pt-pt_3f173eb40603bc52.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ro-ro_835204ebec6a87ae.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ru-ru_85ba5077eae54a7e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_sk-sk_24d55524dfff3ca8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_sl-si_23e776dce0994f8b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_sr-..-cs_c370f36f59f1b2d3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,462

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:06

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_sv-se_21b53aece20e54d9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_th-th_c6bf5c9fd353121a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_tr-tr_cac28533d0ca56ca.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_uk-ua_66a267dac7fb7d16.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-cn_9c1fa331810228e9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:12

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-hk_9aca9bbf81dd9b79.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-tw_a01be0877e730559.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:12

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ar-sa_5226f4f24f857dfc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_bg-bg_f866d67b4005cf53.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_cs-cz_a3704d162d8dab7e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_da-dk_40aa2d3d23d3a77d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_de-de_3dd5c27925a9fc17.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_el-gr_e66bf00c14bf64a5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_en-us_e6c69872148807dc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

18:56

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_es-es_e691f55614aef981.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_et-ee_e051c0e618b4d610.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_fi-fi_85acfa0309c8ebab.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_fr-fr_89496b5507810fe3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_he-il_cd6912f6edf010d1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_hr-hr_cf85c5d6eca37d97.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_hu-hu_d0b9eb9cebe0deff.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_it-it_7371619bdeb2f561.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ja-jp_1596e0a8d1ce073c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ko-kr_b900bd5dc43ece52.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_lt-lt_5ccbe95eb66699ef.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_lv-lv_5d9957e2b5e4dadf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_nb-no_a1933e929c63fa0e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_nl-nl_9fd289d09d9003e3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_pl-pl_e60ee45282b27197.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_pt-br_e862cef6813c057b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_pt-pt_e9449e6280ab7557.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ro-ro_2d7f649a671240b3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ru-ru_2fe7b026658d0383.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_sk-sk_cf02b4d35aa6f5ad.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_sl-si_ce14d68b5b410890.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_sr-..-cs_6d9e531dd4996bd8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.495

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_sv-se_cbe29a9b5cb60dde.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_th-th_70ecbc4e4dfacb1f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_tr-tr_74efe4e24b720fcf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_uk-ua_10cfc78942a3361b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-cn_464d02dffba9e1ee.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:12

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-hk_44f7fb6dfc85547e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-tw_4a494035f91abe5e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..owsupdateclient-aux_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_cd3605887906f813.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

170,378

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:24

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ar-sa_01b0c5cbb96c8b5d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,469

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_cs-cz_52fa1def9774b8df.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,469

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_da-dk_f033fe168dbab4de.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,469

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_de-de_ed5f93528f910978.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,469

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_el-gr_95f5c0e57ea67206.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,469

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_en-us_9650694b7e6f153d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,469

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

18:56

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_es-es_961bc62f7e9606e2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,469

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_fi-fi_3536cadc73aff90c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,469

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_fr-fr_38d33c2e71681d44.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,469

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_he-il_7cf2e3d057d71e32.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,469

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_hu-hu_8043bc7655c7ec60.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,469

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_it-it_22fb3275489a02c2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,469

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ja-jp_c520b1823bb5149d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,469

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ko-kr_688a8e372e25dbb3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,469

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_nb-no_511d0f6c064b076f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,469

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_nl-nl_4f5c5aaa07771144.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,469

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_pl-pl_9598b52bec997ef8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,469

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_pt-br_97ec9fcfeb2312dc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,469

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_pt-pt_98ce6f3bea9282b8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,469

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ru-ru_df7180ffcf7410e4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,469

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_sv-se_7b6c6b74c69d1b3f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,469

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_tr-tr_2479b5bbb5591d30.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,469

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-cn_f5d6d3b96590ef4f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,469

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:12

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-hk_f481cc47666c61df.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,469

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_zh-tw_f9d3110f6301cbbf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,469

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

20:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..pdateclient-activex_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_7740c5c91ebe2a0f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

10.584 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:23

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..wsupdateclient-core_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_e724cb3c65469f10.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

49,359

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-windowsupdate-adm_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_a3b68221ce6bcd78.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,777

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-windowsupdateclient-ui_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_none_64d1eee7054ae1c1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

10,489

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-winsetupui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19077_none_bcf41d2ddc788e92.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.816 người

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

36,174

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

22:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_ar-sa_5c7b9f4483e63ff7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_bg-bg_02bb80cd7466914e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:06

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19077_cs-cz_adc4f76861ee6d79.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.475

Ngày (UTC)

20-Nov-2015

Thời gian (UTC)

19:08

Nền tảng

Không áp dụng