Windows Update Client cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2: Tháng ba 2016


Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật có chứa một số cải tiến cho máy khách Windows Update trong Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2. Bản cập nhật này có điều kiện tiên quyết.

Giới thiệu về bản cập nhật này

Bản cập nhật này khắc phục sự cố với các phiên bản trước của Windows Update Agent dành cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2:

  • Windows Update sẽ đôi khi không khởi động lại máy tính như mong đợi khi chính sách "luôn tự động khởi động lại lúc lịch" được thiết lập.

Cách nhận bản cập nhật này

Quan trọng Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này được cung cấp dưới dạng bản Cập Nhật quan trọng trên Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem .

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×