You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn tạo một dịch vụ Web trên thiết bị (WSD) quét các môi trường có dựa trên Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 trên máy tính hoặc máy quét WSD. Sau đó, bạn cố gắng quét nhiều trang giấy thông qua máy quét WSD trong một khay. Trong trường hợp này, quá trình quét sẽ thất bại.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do WSD không xử lý dữ liệu quét một cách chính xác trong một số trường hợp.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này dành cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2, cài đặt hotfix được mô tả trong bài viết này.

Để giải quyết vấn đề này đối với Windows 8 hoặc Windows Server 2012, cài đặt bản Cập Nhật 2928678 hoặc cài đặt hotfix được mô tả trong bài viết này.

Để giải quyết vấn đề này đối với Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, cài đặt hotfix được mô tả trong bài viết này.

Thông tin Cập Nhật cho Windows 8 và Windows Server 2012

Để biết thêm thông tin về cách tải bản Cập Nhật 2928678, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2928678 Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012 bản Cập Nhật: tháng 4 năm 2014

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy gửi một yêu cầu tới bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý "Tải xuống Hotfix sẵn có" Hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải đang chạy một trong các hệ điều hành sau:

 • Windows 8.1

 • Windows Server 2012 R2

 • Windows 8

 • Windows Server 2012

 • Gói dịch vụ 1 (SP1) của Windows 7

 • Windows Server 2008 R2 SP1

Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

976932 thông tin về gói dịch vụ 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin đăng ký

Để sử dụng hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể được nhắc khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Phiên bản toàn cầu của cập nhật nóng này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Ghi chú thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Quan trọng Các hotfix Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows 8.1" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8.1" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.3.960 0.16 xxx

  Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "Thông tin dành cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với Windows RT 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Wsdapi.dll

6.3.9600.16523

436,224

31-Jan-2014

08:19

Không áp dụng

Wsdapi.mof

Không áp dụng

2.348

18-Jun-2013

15:37

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Wsdapi.dll

6.3.9600.16523

507,392

31-Jan-2014

09:08

x86

Wsdapi.mof

Không áp dụng

2.348

18-Jun-2013

13:15

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Wsdapi.mof

Không áp dụng

2.348

18-Jun-2013

15:37

Không áp dụng

Wsdapi.dll

6.3.9600.16523

507,392

31-Jan-2014

09:08

x86

Wsdapi.mof

Không áp dụng

2.348

18-Jun-2013

13:15

Không áp dụng

Ghi chú thông tin tệp Windows 8 và Windows Server 2012

Quan trọng Windows 8 và hotfix cho Windows Server 2012 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows 8" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.2.920 0.16 xxx

  Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.20 xxx

  Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8 và Windows Server 2012". MẸ, tập tin và bảo mật liên quan (.cat) danh mục tệp, đều rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với Windows RT

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Wsdapi.dll

6.2.9200.16811

423,424

30-Jan-2014

23:41

Không áp dụng

Wsdapi.mof

Không áp dụng

2.348

02-Jun-2012

15:00

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 8

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Wsdapi.dll

6.2.9200.16811

485,888

31-Jan-2014

00:48

x86

Wsdapi.mof

Không áp dụng

2.348

02-Jun-2012

15:00

Không áp dụng

Wsdapi.dll

6.2.9200.20930

485,888

31-Jan-2014

06:04

x86

Wsdapi.mof

Không áp dụng

2.348

02-Jun-2012

15:00

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8 và Windows Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Wsdapi.dll

6.2.9200.16811

599,040

31-Jan-2014

00:06

x64

Wsdapi.mof

Không áp dụng

2.348

02-Jun-2012

15:00

Không áp dụng

Wsdapi.dll

6.2.9200.20930

599,040

31-Jan-2014

06:20

x64

Wsdapi.mof

Không áp dụng

2.348

02-Jun-2012

15:00

Không áp dụng

Wsdapi.dll

6.2.9200.16811

485,888

31-Jan-2014

00:48

x86

Wsdapi.mof

Không áp dụng

2.348

02-Jun-2012

15:00

Không áp dụng

Wsdapi.dll

6.2.9200.20930

485,888

31-Jan-2014

06:04

x86

Wsdapi.mof

Không áp dụng

2.348

02-Jun-2012

15:00

Không áp dụng

Ghi chú về thông tin tệp cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Quan trọng Windows 7 và cập nhật nóng Windows Server 2008 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói cập nhật nóng áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn cập nhật nóng được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.760 1.22xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "thông tin tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Wsdapi.dll

6.1.7601.22669

458,752

29-Apr-2014

02:09

x86

Wsdapi.mof

Không áp dụng

2.348

10-Jun-2009

21:48

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Wsdapi.dll

6.1.7601.22669

577,536

29-Apr-2014

02:29

x64

Wsdapi.mof

Không áp dụng

2.348

10-Jun-2009

21:10

Không áp dụng

Wsdapi.dll

6.1.7601.22669

458,752

29-Apr-2014

02:09

x86

Wsdapi.mof

Không áp dụng

2.348

10-Jun-2009

21:48

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Wsdapi.dll

6.1.7601.22669

1,384,960

29-Apr-2014

01:43

IA-64

Wsdapi.mof

Không áp dụng

2.348

10-Jun-2009

21:15

Không áp dụng

Wsdapi.dll

6.1.7601.22669

458,752

29-Apr-2014

02:09

x86

Wsdapi.mof

Không áp dụng

2.348

10-Jun-2009

21:48

Không áp dụngTrạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tệp bổ sung cho Windows RT 8.1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Arm_2a885061b59f1bba0659147bd5912c18_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16523_none_758d9f5acea42ffa.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

676

Ngày (UTC)

01-Feb-2014

Thời gian (UTC)

00:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16523_none_5395a6bc68bd8d72.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,493

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

11:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.601 người

Ngày (UTC)

01-Feb-2014

Thời gian (UTC)

00:51

Nền tảng

Không áp dụng

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 của Windows 8.1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.601 người

Ngày (UTC)

01-Feb-2014

Thời gian (UTC)

00:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_00b3cdacb224ed8149f6cd024959b23b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16523_none_33d47423624dcdb6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

676

Ngày (UTC)

01-Feb-2014

Thời gian (UTC)

00:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16523_none_5393346468c06eac.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,493

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

14:24

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_6e7d5fb7b9baea0693d24d99e12a67f7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16523_none_815eac565c0d1095.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

680

Ngày (UTC)

01-Feb-2014

Thời gian (UTC)

00:50

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f31f5055896eb11a1c88263e559efb3c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16523_none_6b30c4427224fa74.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

680

Ngày (UTC)

01-Feb-2014

Thời gian (UTC)

00:50

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16523_none_afb1cfe8211ddfe2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,499

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

16:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.716

Ngày (UTC)

01-Feb-2014

Thời gian (UTC)

00:50

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16523_none_ba067a3a557ea1dd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,254

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

14:21

Nền tảng

Không áp dụng


Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8 và Windows Server 2012

Tệp bổ sung cho Windows RT

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Arm_d8a3a8ac8e842256cb17e3adf30dc0cb_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16811_none_983fb532d45d416b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

676

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

21:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16811_none_bba9c3201e8465cb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,493

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

03:32

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,589

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

21:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.789 người

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

21:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_1c28936f48d4544ceb076155ecf024df_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16811_none_a0e228c1698b9fa2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

676

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

21:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_809ade09fafcf5ccb4403ff48b562712_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20930_none_a62fbf5d3f38d2ef.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

676

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

21:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16811_none_bba750c81e874705.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,493

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

01:43

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20930_none_bc1a4d7137b6055a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,493

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

07:00

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8 và Windows Server 2012

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_4b776108057e4084b19badcf9c8f6a6b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20930_none_a49c5510eee0a225.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.002

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

21:20

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_51c6e401079222419ca4e72d16198338_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20930_none_02b6115d097b8686.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

680

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

21:20

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5b063df950442cc9066b6c1a84dc5d3f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20930_none_026bd1f9a0c5d615.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

680

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

21:20

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_8be7ad436e42be057efe57206cb5b373_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16811_none_d1a5d50de52b0532.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.002

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

21:20

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_8fafa4f43b1e4056f8c698529a1a0b80_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16811_none_f4f7770e0069238a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

680

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

21:20

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ce7a8cc34508c926a16f3a5571e47838_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16811_none_c668bbf1286231ac.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

680

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

21:20

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16811_none_17c5ec4bd6e4b83b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,499

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

04:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20930_none_1838e8f4f0137690.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,499

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

08:39

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,464

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

21:20

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16811_none_221a969e0b457a36.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,254

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

01:43

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20930_none_228d93472474388b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,254

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

06:59

Nền tảng

Không áp dụng


Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2


Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

X86_596be2166fa849248a07659314abb46d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22669_none_b3dbd4ba1fbf6058.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

676

Ngày (UTC)

29-Apr-2014

Thời gian (UTC)

06:52

Tên tệp

X86_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22669_none_c1136e97c4da7cfb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6.533 người

Ngày (UTC)

29-Apr-2014

Thời gian (UTC)

02:43

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_678db4fecef36b9cace0951d3e9b4860_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22669_none_b50e3dd19318e49f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.002

Ngày (UTC)

29-Apr-2014

Thời gian (UTC)

06:52

Tên tệp

Amd64_9e6c13a4bb61744c74e705a3fc427268_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22669_none_093848d890ed4846.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

680

Ngày (UTC)

29-Apr-2014

Thời gian (UTC)

06:52

Tên tệp

Amd64_cd00a0a791968eb8b147dc5a0045f114_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22669_none_b5747ea25fd50c5f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

680

Ngày (UTC)

29-Apr-2014

Thời gian (UTC)

06:52

Tên tệp

Amd64_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22669_none_1d320a1b7d37ee31.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,539

Ngày (UTC)

29-Apr-2014

Thời gian (UTC)

03:00

Tên tệp

Wow64_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22669_none_2786b46db198b02c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

5,884

Ngày (UTC)

29-Apr-2014

Thời gian (UTC)

02:27

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Ia64_6735b147dcabde9c46668bf315f53cee_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22669_none_ab3edcbe32b1ae51.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.000

Ngày (UTC)

29-Apr-2014

Thời gian (UTC)

06:52

Tên tệp

Ia64_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22669_none_c115128dc4d885f7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,536

Ngày (UTC)

29-Apr-2014

Thời gian (UTC)

02:25

Tên tệp

Wow64_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22669_none_2786b46db198b02c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

5,884

Ngày (UTC)

29-Apr-2014

Thời gian (UTC)

02:27


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×