Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Việc nâng cấp lên bản phát hành mới này rất quan trọng để tiếp tục hỗ trợ các phần bổ trợ được cài đặt trong Outlook trong Microsoft Exchange Server 2016 hoặc Exchange Server 2019. Tất cả các tệp biểu hiện bổ trợ mới sẽ được ký bằng dấu chấm công RFC3161 dựa trên mới, sử dụng dấu chấm khoảng SHA1. Bạn sẽ không thể cài đặt và khởi chạy bất kỳ phần bổ trợ Office mới nào cho đến khi bạn nâng cấp lên phiên bản mới này.

Cách tải bản cập nhật này

Để tải bản cập nhật này, hãy cài đặt một trong các bản Cập Nhật sau đây:

Đối với máy chủ Exchange 2019, hãy cài đặt bản Cập Nhật tích lũy 9 cho Exchange server 2019 hoặc phiên bản Cập Nhật tích lũy mới cho Exchange Server 2019.

Đối với máy chủ Exchange 2016, hãy cài đặt bản Cập Nhật tích lũy 20 cho Exchange server 2016 hoặc phiên bản Cập Nhật tích lũy mới cho Exchange Server 2016.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×