Triệu chứng

Xem xét kịch bản sau đây trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2019 hoặc Exchange Server 2016:

  • Bạn kiểm tra thư mục ảo MAPI bằng cách sử dụng lệnh Get-MapiVirtualDirectory và thông báo xác thực OAuth được kích hoạt.

  • Bạn mở Trung tâm quản trị Exchange (EAC), bấm đúp vào thư mục ảo MAPI không thay đổi gì, và sau đó bấm lưu để đóng cửa sổ.

  • Bạn chạy lệnh Get-MapiVirtualDirectory để kiểm tra các phương pháp xác thực.

Trong trường hợp này, xác thực OAuth sẽ bị vô hiệu.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì Exchange Server không đúng loại bỏ xác thực OAuth khi bạn bấm vào nút lưu EAC.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt một bản Cập Nhật sau:Cho Exchange Server 2019, cài đặt tích lũy Cập Nhật 1 cho Exchange Server 2019 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2019.

Cho Exchange Server 2016, cài đặt 12 Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2016 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2016.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữMicrosoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×