Xóa bài tập trong Microsoft Teams

Xóa bài tập bạn đã tạo trong Microsoft Teams sẽ xóa toàn bộ các dữ liệu liên quan của nó, bao gồm bất kỳ phản hồi hay điểm số nào bạn đã ghi lại.

  1. Điều hướng đến nhóm lớp và chọn Bài tập

  2. Tìm bài tập mà bạn muốn xóa và chọn để mở bài tập đó. Bạn cũng có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm kiếm bài tập theo từ khóa.

  3. Chọn Xem thêm tùy chọn Nút tùy chọn khác> sửa bài tập.

    Danh sách thả xuống Thêm tùy chọn với các tùy chọn Để ẩn tên học viên, Chỉnh sửa bài tập, Dạng xem học sinh và Xóa bài tập được hiển thị.

  4. Chọn Xóa, sau đó chọn khi bạn được nhắc xác nhận xóa.

Tìm hiểu thêm

Tạo bài tập

Chỉnh sửa bài tập

Xem bài tập của bạn ở nhiều lớp khác nhau (giáo viên)

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×