Giáo viên là chủ sở hữu nhóm và có thể xóa học sinh khỏi nhóm lớp. Nếu bạn đang gặp sự cố khi loại bỏ một học viên, hãy yêu cầu người quản trị CNTT của bạn kiểm tra quyền của bạn.

  1. Dẫn hướng đến nhóm lớp học và chọn Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn> quản lý nhóm.

    Chỉnh sửa menu và thiết đặt cho nhóm.

  2. Chọn chữ X bên cạnh tên học sinh mà bạn muốn xóa khỏi lớp. Vai trò của học sinh sẽ được liệt kê là "Thành viên."

    Chọn hộp kiểm bên cạnh tên học viên để tắt tiếng.

    Học sinh sẽ được xóa khỏi lớp của bạn.

Tìm hiểu thêm

Thêm học sinh vào nhóm lớp

Xóa giáo viên đồng nghiệp khỏi nhóm lớp

Thêm giáo viên đồng nghiệp vào nhóm lớp

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×