Giảng viên có thể thêm tối đa 10 giảng viên khác vào nhóm lớp. Mỗi giảng viên bổ sung sẽ có cùng quyền như sau:

 • Cài đặt quyền của thành viên trong nhóm đối với kênh và cuộc trò chuyện

 • Kiểm soát việc đề cập đến @[tên nhóm] mà sẽ thông báo đến mọi người trong nhóm

 • Cho @channel hoặc @[tên kênh] đề cập đến, điều này sẽ thông báo cho các thành viên đã yêu thích kênh

 • Cho phép sử dụng nhãn dán

 1. Điều hướng đến nhóm lớp học mà bạn muốn thêm giảng viên vào.

 2. Chọn Tùy chọn khác Nút tùy chọn khác bên cạnh nhóm lớp của bạn, sau đó chọn Thêm thành viên.


  Teams, Xem thêm chi tiết, rồi chọn Thêm thành viên

 3. Chọn tab Giáo viên , sau đó nhập tên hoặc email của nhà giáo dục và chọn Thêm  Chọn tab Giáo viên, bắt đầu nhập tên, chọn giáo viên, rồi bấm Thêm.

 4. Giáo viên sẽ ngay lập tức được thêm vào nhóm lớp với tư cách là chủ sở hữu. Chọn Đóng để quay lại Teams.

Tìm hiểu thêm

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×