Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giảng viên có thể thêm tối đa 10 giảng viên khác vào nhóm lớp. Mỗi giảng viên bổ sung sẽ có cùng quyền như sau:

 • Cài đặt quyền của thành viên trong nhóm đối với kênh và cuộc trò chuyện

 • Kiểm soát việc đề cập đến @[tên nhóm] mà sẽ thông báo đến mọi người trong nhóm

 • Cho @channel hoặc @[tên kênh] đề cập đến, điều này sẽ thông báo cho các thành viên đã yêu thích kênh

 • Cho phép sử dụng nhãn dán

 1. Điều hướng đến nhóm lớp học mà bạn muốn thêm giảng viên vào.

 2. Chọn Tùy chọn khác Nút Xem thêm tùy chọn bên cạnh nhóm lớp của bạn, sau đó chọn Thêm thành viên.


  thêm thành viên

 3. Nhập tên của nhà giáo dục hoặc gửi email tìm họ.

 4. Theo mặc định, họ sẽ được gắn thẻ là Thành viên. Thay đổi tùy chọn này bằng cách chọn menu thả xuống bên cạnh tên của họ để đặt họ làm Chủ sở hữu.

 5. Chọn Thêm

  Chủ sở hữu

 6. Giáo viên sẽ ngay lập tức được thêm vào nhóm lớp với tư cách là chủ sở hữu. Chọn Đóng để quay lại Teams.

Tìm hiểu thêm

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×