Xóa lớp học trong Microsoft Teams

Chỉ chủ sở hữu của lớp mới có thể xóa lớp học đó. Lưu ý rằng khi xóa lớp học, tất cả mọi người bao gồm cả bạn sẽ vĩnh viễn không thể truy cập vào lớp học, bài tập, kênh và lịch nữa.

Nếu bạn muốn lưu trữ lớp học của mình, hãy làm theo các bước sau đây thay vào đó.

  1. Điều hướng đến lớp mà bạn muốn xóa, sau đó chọn biểu tượng dấu chấm lửng bên cạnh tên lớp.

  2. Chọn Xóa nhóm.

    Xóa nhóm trong các tùy chọn Nhóm
  3. Nếu bạn chắc chắn muốn xóa lớp học này, hãy đánh dấu vào hộp và chọn Xóa nhóm.

    Xóa bỏ thỏa thuận xác nhận nhóm

Mẹo: Nếu bạn muốn khôi phục nhóm Microsoft 365 liên kết với nhóm của mình, chủ sở hữu nhóm và người quản trị CNTT có thể khôi phục các nhóm đã xóa trong tối đa 30 ngày. Để biết thêm thông tin, truy cập https://aka.ms/groupssoftdelete.

Tìm hiểu thêm

Xóa học sinh khỏi nhóm lớp

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×