Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả sự cố khi bạn sử dụng một máy ảnh được nhúng trong Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2. Vấn đề được giải quyết trong bản Cập Nhật 2955164 hoặc hotfix 2958011 được mô tả trong bài viết này và có một điều kiện tiên quyết.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

 • Bạn có một máy tính (chẳng hạn như Microsoft Surface) đang chạy Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2.

 • Bạn phải thêm một hình ảnh tài khoản bằng cách sử dụng một máy ảnh nhúng từ trang tài khoản của bạn trong tuỳ chọn trong cài đặt máy tính .

 • Bạn chọn 0,5 MP (16:9), 2.1 MP (16:9), hoặc 5.0 MP (4:3) từ danh sách ảnh giải pháp tùy chọn ảnh.

Trong trường hợp này, một thanh màu xanh lá cây được hiển thị cùng cuối xem trước ảnh và một số các yếu tố shadowing xuất hiện xung quanh các đối tượng sáng màu.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật 2955164 hoặc cài đặt hotfix được mô tả trong bài viết này.

Thông tin cập nhật

Để biết thêm thông tin về cách tải gói cập nhật rollup này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2955164 Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 bản Cập Nhật: tháng 4 năm 2014

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy gửi một yêu cầu tới bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý "Tải xuống Hotfix sẵn có" Hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, trước tiên bạn phải cài đặt bản Cập Nhật 2919355 trên Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 Cập Nhật ngày, 2014 2919355

Thông tin đăng ký

Để sử dụng hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Phiên bản toàn cầu của cập nhật nóng này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 và ghi chúQuan trọng Các hotfix Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8.1/Windows Server 2012 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.3.960 0,17xxx

  Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin bổ sung về tệp dành cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Msvideodsp.dll

6.3.9600.17090

178,184

06-Apr-2014

15:22

x86

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Msvideodsp.dll

6.3.9600.17090

201,920

06-Apr-2014

16:30

x64

Đối với Windows RT 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Msvideodsp.dll

6.3.9600.17090

133,272

06-Apr-2014

13:05

Không áp dụng

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 của Windows 8.1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,582

Ngày (UTC)

07-Apr-2014

Thời gian (UTC)

03:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_41bfa19d94c7fc071934b311fc075f78_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17090_none_4260eafec955f147.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

698

Ngày (UTC)

07-Apr-2014

Thời gian (UTC)

03:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-msvideodsp_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17090_none_64210569b9547345.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12.165 người

Ngày (UTC)

06-Apr-2014

Thời gian (UTC)

15:36

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_419d75afeed21d800af5219e770f9ec9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17090_none_27e9134c1b060b37.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.044

Ngày (UTC)

07-Apr-2014

Thời gian (UTC)

18:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-msvideodsp_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17090_none_c03fa0ed71b1e47b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,169

Ngày (UTC)

06-Apr-2014

Thời gian (UTC)

16:37

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.590

Ngày (UTC)

07-Apr-2014

Thời gian (UTC)

18:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-msvideodsp_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17090_none_64210569b9547345.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12.165 người

Ngày (UTC)

06-Apr-2014

Thời gian (UTC)

15:36

Nền tảng

Không áp dụng

Các tệp Windows RT 8.1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Arm_ee92009b0aff4c1b8523788025225b76_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17090_none_2bedaa2f74ae25ab.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

698

Ngày (UTC)

07-Apr-2014

Thời gian (UTC)

03:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_microsoft-windows-msvideodsp_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17090_none_642377c1b951920b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12.165 người

Ngày (UTC)

06-Apr-2014

Thời gian (UTC)

13:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,582

Ngày (UTC)

07-Apr-2014

Thời gian (UTC)

03:28

Nền tảng

Không áp dụng


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×