Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Xem cookie

  1. Mở Microsoft Edge rồi chọn Cài đặt và hơn thế nữa  > Cài đặt  >  Quyền của trang web.

  2. Chọn Cookie và dữ liệu trang web. Tại đây, bạn có thể đặt các quyền kiểm soát cụ thể đối với cookie.

  3. Chọn Xem tất cả cookie và dữ liệu trang web.

  4. Chọn mũi tên cho Xem tất cả cookie và dữ liệu trang web để xem tất cả cookie được lưu trên thiết bị của bạn.

Ghi chú: Chủ đề này là về Microsoft Edge mới . Nhận trợ giúp đối với phiên bản Microsoft Edge cũ .

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×