Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thông báo

Bản cập nhật này được bao gồm trong ngày 2018 xem trước bản chất lượng cho .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2 và 4.6 cho Windows Server 2008 (KB 4291501). Phần của bản cập nhật này đã được bao gồm trong bảo mật và chất lượng Nhật (KB 4099636) ngày 8 tháng 5 năm 2018 Preview chất lượng Nhật (KB 4103474) ngày 15 tháng 5 năm 2018.

Tóm tắt

Bài viết này liệt kê trước chất lượng cho .NET Framework 2.0 SP2, 3.0 SP2, 4.5.2 và 4.6 cho Windows Server 2008.

Quan trọng

  • Tất cả các bản Cập Nhật cho .NET Framework 4.6 cho Windows Server 2008 yêu cầu bản Cập Nhật d3dcompiler_47.dll được cài đặt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bản Cập Nhật bao gồm d3dcompiler_47.dll trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin về bản Cập Nhật d3dcompiler_47.dll, hãy xemKB 4019478.

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Thêm thông tin về bản cập nhật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản cập nhật này là liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin vấn đề.

  • 4095873 Mô tả bảo mật và chất lượng Nhật 3.0 SP2 và .NET Framework 2.0 SP2 cho Windows Server 2008 SP2 (KB 4095873)

  • 4098976về xem chất lượng tổng hợp cho .NET Framework 4.5.2 dành cho Windows 7 SP1, Server 2008 R2 SP1, và Server 2008 (KB 4098976)

  • 4096234về xem chất lượng tổng hợp cho .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, và 4.7.1 dành cho Windows 7 SP1 và Server 2008 R2 SP1, và .NET Framework 4.6 Server 2008 (KB 4096234)

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×