Thông báo

Bản cập nhật này được bao gồm trong ngày 2018 xem trước bản chất lượng cho .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2 và 4.6 cho Windows Server 2008 (KB 4291501). Phần của bản cập nhật này đã có chất lượng tổng hợp (KB 4099636) ngày 8 tháng 5 năm 2018, bảo mật và xem trước chất lượng Nhật (KB 4103474) ngày 15 tháng 5 năm 2018.

Tóm tắt

Bài viết này liệt kê trước chất lượng cho .NET Framework 2.0 SP2, 3.0 SP2, 4.5.2 và 4.6 cho Windows Server 2008.

Quan trọng

  • Tất cả các bản Cập Nhật cho .NET Framework 4.6 cho Windows Server 2008 yêu cầu bản Cập Nhật d3dcompiler_47.dll được cài đặt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bản Cập Nhật bao gồm d3dcompiler_47.dll trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin về bản Cập Nhật d3dcompiler_47.dll, hãy xemKB 4019478.

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Thêm thông tin về bản cập nhật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản cập nhật này là liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin vấn đề.

  • 4095873 Mô tả bảo mật và chất lượng Nhật 3.0 SP2 và .NET Framework 2.0 SP2 cho Windows Server 2008 SP2 (KB 4095873)

  • 4098976Mô tả bản xem trước của chất lượng tổng hợp cho .NET Framework 4.5.2 dành cho Windows 7 SP1, Server 2008 R2 SP1, và Server 2008 (KB 4098976)

  • 4229728Mô tả bản xem trước của chất lượng tổng hợp cho .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, và 4.7.1 dành cho Windows 7 SP1 và Server 2008 R2 SP1, và .NET Framework 4.6 Server 2008 (KB 4229728)

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×