You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Thông báo


Phiên bản này đã bị xoá khỏi Windows Update vì sự cố được mô tả trong bài viết net Blog sau đây:
 

.NET framework có 2017 xem chất lượng tổng hợp

Tóm tắt

Bài viết này liệt kê hàng tháng chất lượng bản .NET Framework 2.0 gói dịch vụ 2, 4.5.2 và 4.6 cho Windows Server 2008 gói dịch vụ 2.

Quan trọng

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Thêm thông tin về bản cập nhật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản cập nhật này là liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin vấn đề.

  • 4014592 ngày 2017 về chất lượng Nhật .NET Framework 2.0 gói dịch vụ 2 cho Windows Server 2008 gói dịch vụ 2 (KB4014592): 16 tháng 5 năm 2017

  • 4014613 ngày 2017 về chất lượng Nhật cho .NET Framework 4.5.2 dành cho Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 và Windows Server 2008 SP2 (KB4014613): 16 tháng 5 năm 2017

  • 4014606 ngày 2017 về chất lượng Nhật .NET Framework 4.6, 4.6.1 và 4.6.2 dành cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1 và .NET Framework 4.6 cho Windows Server 2008 SP2 (KB4014606): 16 tháng 5 năm 2017

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng cho các nội dung sau:
 

  • Microsoft .NET Framework 2.0 gói dịch vụ 2, 4.5.2 và 4.6 khi sử dụng:

    • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×