Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Áp dụng cho:

Microsoft .NET Framework 2.0 Microsoft .NET Framework 3.0 Microsoft .NET Framework 4.5.2 Microsoft .NET Framework 4.6

Quan trọng

Bản cập nhật này được bao gồm trong xem trước chất lượng Nhật có ngày 20 tháng 8, 2019. Phần của bản cập nhật này được đã phát hành bảo mật và chất lượng Nhật vào ngày 9, 2019.

Tóm tắt

Bài viết này liệt kê trước chất lượng cho .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2 và 4.6 cho Windows Server 2008 SP2.

Quan trọng

  • Bắt đầu từ ngày, 2019, bản Cập Nhật cho .NET Framework 4.6 và sau đó dành cho Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1 và Windows 7 SP1, yêu cầu mã sa-2 ký hỗ trợ. Để tránh sự cố cài đặt, đảm bảo rằng bạn có tất cả các bản cập nhật Windows mới nhất trước khi áp dụng bản cập nhật này. Để biết thêm chi tiết thông tin về mã sa-2 hỗ trợ Cập Nhật ký, xem KB 4474419.

  • Tất cả các bản Cập Nhật cho .NET Framework 4.6 cho Windows Server 2008 gói dịch vụ 2 (SP2) yêu cầu bản Cập Nhật d3dcompiler_47.dll được cài đặt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bản Cập Nhật bao gồm d3dcompiler_47.dll trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin về d3dcompiler_47.dll, xem KB 4019990.

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Thêm thông tin về bản cập nhật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản cập nhật này là liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân.

  • 4507003mô tả chất lượng tổng hợp và bảo mật cho .NET Framework 2.0, 3.0 cho Windows Server 2008 SP2 (KB4507003)

  • Mô tả 4507001 chất lượng tổng hợp và bảo mật cho .NET Framework 4.5.2 dành cho Windows 7 SP1 và Server 2008 R2 SP1 và Windows Server 2008 SP2 (KB4507001)

  • 4511516về qua chất lượng tổng hợp cho .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, và 4.7.2 dành cho Windows 7 SP1 và Server 2008 R2 SP1, và .NET Framework 4.6 cho Server 2008 SP2 (KB4511516)

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×