Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Áp dụng cho:

Microsoft .NET Framework 3.5.1 Microsoft .NET Framework 4.5.2 Microsoft .NET Framework 4.6 Microsoft .NET Framework 4.6.1 Microsoft .NET Framework 4.6.2 Microsoft .NET Framework 4.7 Microsoft .NET Framework 4.7.1 Microsoft .NET Framework 4.7.2 Microsoft .NET Khung 4.8

Quan trọng

Bản cập nhật này được bao gồm trong xem trước chất lượng Nhật có ngày 20 tháng 8, 2019. Phần của bản cập nhật này được đã phát hành bảo mật và chất lượng Nhật vào ngày 9, 2019.

Tóm tắt

Bài viết này liệt kê trước chất lượng cho .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 và 4.8 cho Windows 7 gói dịch vụ 1 (SP1) và Windows Server 2008 R2 SP1.

Quan trọng

  • Bắt đầu từ ngày 2019, bản Cập Nhật cho .NET Framework 4.6 và sau đó dành cho Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1 và Windows 7 SP1 yêu cầu mã sa-2 ký hỗ trợ. Để tránh sự cố cài đặt, đảm bảo rằng bạn có tất cả các cửa sổ cập nhật mới nhất được cài đặt trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin về mã sa-2 ký hỗ trợ Cập Nhật, hãy xem KB 4474419.

  • Tất cả các bản Cập Nhật cho .NET Framework 4.7.2, 4.7.1, 4.7, 4.6.2, 4.6.1 và 4.6 yêu cầu bản Cập Nhật d3dcompiler_47.dll được cài đặt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bản Cập Nhật bao gồm d3dcompiler_47.dll trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin về d3dcompiler_47.dll, xem KB 4019990.

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Thêm thông tin về bản cập nhật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản cập nhật này là liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân.

  • 4507004Mô tả bảo mật và chất lượng tổng hợp cho .NET Framework 3.5.1 dành cho Windows 7 SP1 và Server 2008 R2 SP1 và Server 2008 (KB4507004)

  • 4507001Mô tả bảo mật và chất lượng tổng hợp cho .NET Framework 4.5.2 dành cho Windows 7 SP1 và Server 2008 R2 SP1 và Server 2008 (KB4507001)

  • 4511516Mô tả qua chất lượng tổng hợp cho .NET Framework 4.6, 4.6.1 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 dành cho Windows 7 SP1 và Server 2008 R2 SP1 và Server 2008 (KB4511516)

  • 4511525Mô tả qua chất lượng tổng hợp cho .NET Framework 4.8 dành cho Windows 7 SP1 và Server 2008 R2 SP1 và Server 2008 (KB4511525)

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×