Xem trước chất lượng Nhật cho .NET Framework 3.5, 4.5.2 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 dành cho Windows Server 2012 (KB4503866)

Áp dụng cho:

Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 4.5.2, Microsoft .NET Framework 4.6, Microsoft .NET Framework 4.6.1, Microsoft .NET Framework 4.6.2, Microsoft .NET Framework 4.7, Microsoft .NET Framework 4.7.1, Microsoft .NET Framework 4.7.2, Microsoft .NET Framework 4.8

Quan trọng

Bản cập nhật này được bao gồm trong xem trước chất lượng Nhật có ngày 18 tháng 6, 2019. Phần của bản cập nhật này được đã phát hành bảo mật và chất lượng Nhật ngày 14 tháng 5, 2019.

Tóm tắt

Quan trọng

  • Tất cả các bản Cập Nhật cho .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 và 4.7.2 yêu cầu bản Cập Nhật d3dcompiler_47.dll được cài đặt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bản Cập Nhật bao gồm d3dcompiler_47.dll trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin về d3dcompiler_47.dll, xem KB 4019990.

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Thêm thông tin về bản cập nhật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản cập nhật này là liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân:

  • 4495602về bảo mật và chất lượng tổng hợp cho .NET Framework 3.5 cho Windows Server 2012 (KB4495602)

  • 4495594về bảo mật và chất lượng tổng hợp cho .NET Framework 4.5.2 dành cho Windows Server 2012 (KB4495594)

  • 4502556về qua chất lượng tổng hợp cho .NET Framework 4.6, 4.6.1 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 dành cho Windows Server 2012 (KB4502556)

  • 4502566về qua chất lượng tổng hợp cho .NET Framework 4.8 dành cho Windows Server 2012 (KB4502566)

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×